KD:n saavutukset koottiin kirjoihin ja kansiin

11.2.2015 klo 07:30 Politiikka Samuli Rissanen

Ministerin erityisavustaja Sonja Falkin mukaan Kristillisdemokraattien kautta on voinut tällä kaudella vaikuttaa tehokkaimmin.

Neljän vuoden hallituskausi on loppusuoralla, joten puolueiden saavutuksia on nyt voinut koota kirjoihin ja kansiin. Vaalikentillä usein kuultu virsi ”voi, voi, kun KD on niin pieni, ettei teitä kannata äänestää” ei näytä pitävän alkuunkaan paikkaansa.

Kristillisdemokraateilla on erityisesti tällä vaalikaudella ollut huomattavasti enemmän vaikutusvaltaa kuin puolueen koko olisi antanut myöten. Puolueen saavutuksia koonnut sisäministeri Päivi Räsäsen erityisavustaja Sonja Falk esitteli niistä tärkeimmät Ikaalisiin kokoontuneille KD-ehdokkailla ja kampanjajoukoille. Saavutuksia kertyi niin paljon, että ne nidottiin 20-sivuiseksi vihkoksi, mutta Falk keskittyi KD:lle ideologisesti tärkeiden politiikkalohkoihin, kuten perheeseen, yrittäjyyteen ja turvallisuuteen.

Vaalikentillä usein kuultu virsi ”voi, voi, kun KD on niin pieni, ettei teitä kannata äänestää” ei näytä pitävän alkuunkaan paikkaans

 

– Kotihoidon tuki säilyy sekä määrältään, kestoltaan että rakenteeltaan pitkälti yksinomaan KD:n ansiosta, Falk kertoo.

Lisäksi perheille on saatu oikeus matalan kynnyksen tukeen. Kotiapua voi nyt saada ilman lastensuojelun asiakkuutta. Monilapsiset ja yksinhuoltajaperheet huomioiva lapsilisä säilyy.

Työllisyyden ja yrittäjyyden saralla KD iloitsee työttömyysturvan 300 euron suojaosasta, joka mahdollistaa lyhyiden ja osa-aikaisten töiden vastaanottamisen. Kristillisdemokraatit ovat ahkeroineet sen puolesta, että vaikeimmin työllistettävien koulutukseen, VALO-valmennukseen, on saatu riittävä rahoitus.

Yrityssektorilla saavutuksiin kuuluu pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen turvaaminen sekä Finnveran lainaehtojen joustavoittaminen. Yrittäjän sosiaaliturvaa on parannettu ja yritysverotusta kevennetty. Yritysten sukupolvenvaihdosten helpottaminen on niin ikään selvitettävänä.

Sisäisen turvallisuuden puolella on kyetty poliisin hallintorakenneuudistuksen ja poliisin määrärahojen tasokorotuksen turvin pitämään poliisimiesten määrä hyvällä tasolla. Euroopan parhaimmaksi järjestelmäksi valitun suomalaisen hätäkeskuksen uudistaminen saatiin vietyä loppuun. Terrorismin torjunnassa on oltu ajan tasalla ja rajavartilaitoksen toiminntakyvystä on huolehdittu. Falk lukee KD:n hyvien saavutusten joukkoon myös hallitun, mutta inhimillisen maahanmuuttopolitiikan harjoittamisen.