”Poliisin resurssit on turvattu määrätietoisella työllä”

13.2.2015 klo 08:00 Politiikka Samuli Rissanen

Sisäministeri Päivi Räsäsen mukaan tällä hallituskaudella poliisin resurssit on pystytty turvaamaan, mutta se on edellyttänyt määrätietoista työtä jokaisella budjettineuvottelukierroksella.

Sisäministeri Päivi Räsäsen mukaan uunituore poliisibarometri on tärkeä indikaattori poliisin toiminnan onnistumisen arvioinnissa ja kehittämisessä. Se kuvaa ennen kaikkea sitä, miten kansalaiset näkevät poliisitoiminnan.

– Toinen puoli nähdään, kun katsotaan, miten poliisin toiminta todellisuudessa on onnistuttu organisoimaan, Räsänen muistuttaa.

Räsäsen mukaan poliisin käyttäytyminen asiakastilanteissa on poliisitoiminnan laadun herkkä mittari. Poliisin odotetaan olevan puolueeton eri osapuolia kohtaan ja suhtautuvan asioihin yksilöä arvostavalla tavalla.

– Vaikka parantamisen varaa asiakkaan arvostamisessa koetaan olevan, pitävät kansalaiset uusimmankin poliisibarometrin mukaan poliisin käyttäytymistä korkeatasoisena.

On saattanut syntyä myös väärä kuva siitä, että poliisilta olisi leikattu merkittäviä summia. Näinhän ei ole

Tuoreesta barometrista nousee selvästi esiin kansalaisten käsitys poliisin toiminnan eettisyydestä ja korruption mahdollisuudesta. Aiempaa useampi suomalainen pitää mahdollisena, että poliisitoimintaan liittyy jollakin tavalla korruptiota tai epäeettistä toimintaa. Räsänen uskoo, että kuvaan vaikuttavat varmasti myös meneillään olevat poliisin toimintaan liittyvät oikeudenkäynnit.

Vaikka poliisin tulokset ovat hyviä, huolettaa poliisipalvelujen tulevaisuus kansalaisia. Räsänen muistuttaa, että poliisin resursseista on käyty paljon keskustelua julkisuudessa.

– On saattanut syntyä myös väärä kuva siitä, että poliisilta olisi leikattu merkittäviä summia. Näinhän ei ole. Tähän mennessä resurssit on pystytty turvaamaan, mutta se on edellyttänyt määrätietoista työtä jokaisella budjettineuvottelukierroksella.

Räsänen ei pidä lisämäärärahoja tai tasokorotuksia parhaana mahdollisena tapana huolehtia poliisin rahoituksesta. Kehystaso pitäisi hänen mielestään saada jo lähtökohtaisesti sellaiseksi, että poliisi pystyy suunnittelemaan toimintaansa ennakkoon ilman epätietoisuutta seuraavan vuoden määrärahan tasosta. Tällä vaalikaudella käytössä olleen hallintouudistuksen kaltaista keinoa ei ensi vaalikaudella ole käytettävissä, joten lisäpanostuksia tarvitaan. Loputtomiin poliisin organisaatiota ei voida kiristää.

– Henkilöstön jaksaminen tulee jossakin vaiheessa vastaan, Räsänen sanoo.

Hän pitää välttämättömänä, että poliisimiesten määrä saadaan pidettyä jatkossakin tämän vuoden tasolla eli 7500:ssa.

 

 

Ylös