EU-lähtöinen jihadismi kumpuaa sosiaalisesta osattomuudesta ja kulttuurisesta vieraantuneisuudesta

24.2.2015 klo 09:04 Ulkomaat

Euroopan poliisivirasto Europolin mukaan arvio EU-alueella asuvien  potentiaalisten jihadistitaistelijoiden määrästä vaihtelee kolmesta viiteen tuhanteen.

 Brittiläisen King´s Collegen radikalisoitumista tutkivan keskuksen tekemä raportti toteaa Syyrian sisällissotaan lähteneiden EU-maiden kansalaisten osuudeksi 7-11 prosenttia kaikista sota-alueen ulkomaisista taistelijoista. Lukumääräisesti valtaosa Euroopan unionin alueelta lähteneistä jihadisteista on Iso-Britannian, Saksan, Belgian ja Alankomaiden kansalaisia.

Taustoiltaan näille radikalisoituneille henkilöille on yhteistä nuoruus, miespuolisuus ja naimattomuus. Moni on vailla työtä tai matalapalkkaisessa työsuhteessa. Yhdistävinä tekijöinä useilla on myös aiempi rikosrekisteri sekä omaan henkilöhistoriaan liittyvät ongelmat, usein perhesuhteisiin liittyen. Mukana on silti myös ylemmän korkeakoulututkinnon omaavia, hyvin palkatuissa ammateissa toimivia henkilöitä.

Euroopassa asuvien muslimien haastatteluissa radikaali-islamiin kääntymisen syiksi on esitetty turhautumista työttömyyteen ja ulkopuolisuuden tunnetta suhteessa eurooppalaiseen yhteiskuntaan. Moni toisen polven maahanmuuttaja ei tunne yhteyttä sen enempää vanhempiensa synnyinmaan kulttuuriin kun nykyiseen, eurooppalaiseen kotimaahansa.

Tutkimustulosten perusteella eurooppalaiset ”islam-käännynnäiset” ovat jihadisti-rekrytoinnin keskeisimpiä kohteita, ja heidän radikalisoitumisensa toteutuu usein joko internetin, moskeijoiden tai vankiloiden kautta.

Ylös