Neljäsosa opettajista on havainnut oppilaissa muutoksia, jotka viittavat radikalisoitumiseen

24.2.2015 klo 11:18 Kotimaa Samuli Rissanen

Ammattikouluissa on havaittu enemmän väkivaltaa ihannoivia asenteita ja fyysistä väkivaltaa.

Sisäministeriön tänään julkistamasta väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsauksesta käy ilmi, että  väkivaltaista ääriajattelua ja siihen viittaavia merkkejä havaitaan lukioissa ja ammattikouluissa, mutta tapaukset ovat yksittäisiä. Tilannekatsauksen tiedot koottiin alkuvuonna tekemällä kysely 16 suurimman kaupungin oppilaitoksille. Jokaisessa kaupungissa kysely kohdistettiin kahdelle ammattikoululle ja kahdelle lukiolle. Vastaajiksi pyydettiin jokaisesta koulusta rehtori ja kaksi aineopettajaa.

Henkinen väkivalta on yleisempää kuin fyysinen, ja se ilmenee nimittelynä, nettikiusaamisena, uhkailuna tai perättömien väitteiden levittämisenä.

Eniten väkivaltaiseen ääriajatteluun viittaavat merkit näkyvät oppilaiden asenteissa. Ne ilmenevät aatemaailmaan perustuvana vihana ja suvaitsemattomuutena. Ääriajattelu johtaa myös henkiseen tai fyysiseen väkivaltaan, jota oli havainnut 19 prosenttia opettajista. Fyysisen väkivallan yleisimpiä muotoja ovat töniminen, lyöminen, potkiminen tai kuristaminen. Henkinen väkivalta on yleisempää kuin fyysinen, ja se ilmenee nimittelynä, nettikiusaamisena, uhkailuna tai perättömien väitteiden levittämisenä.

Neljäsosa kyselyyn vastanneista opettajista oli havainnut opiskelijoissa huolestuttavia muutoksia, joiden taustalla saattoi olla viitteitä radikalisoitumisesta. Lukioiden ja ammattikoulujen välillä on kyselyn perusteella eroja. Ammattikouluissa on havaittu enemmän väkivaltaa ihannoivia tai pelkoa aiheuttavia asenteita ja fyysistä väkivaltaa.

Väkivaltaisen ääriajattelun tunnistaminen ja sen merkityksen tulkitseminen on monesti vaikeaa, ja tämä voi johtaa siihen että asiaan ei puututa tai että siihen puututaan liian myöhään. Opettajat toivoivatkin lisää ajantasaista tietoa ääriliikkeistä sekä paikallisesti että valtakunnallisesti ja parempaa tiedonkulkua viranomaisten välillä.

 

 

 

 

Ylös