”Jos nuori voi hyvin, syitä radikalisoitumiseen ei helposti löydy”

24.2.2015 klo 11:31 Politiikka Samuli Rissanen

Sisäministeri Päivi Räsäsen ja opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurun yhteisen kannanoton mukaan oppilaitoksilla on merkittävä rooli alkavan radikalisoitumisen tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa.

– Ennen kaikkea kyse on nuorten hyvinvoinnista. Jos jokainen voisi hyvin, ei syitä ääriliikkeisiin lähtemiseen niin helposti löytyisi, Räsänen sanoo.

Hän pitää väkivaltaisten tekojen ennalta estämisen kannalta tärkeänä, että yhteistyön rakenteet ovat kunnossa ja viranomaisten välinen tiedonkulku toimii paikallisella tasolla. Koska nuoret viettävät suuren osan ajastaan koulussa, on kouluilla merkittävä rooli erityisesti alkavan ääriajattelun ja radikalisoitumisen tunnistamisessa.

Kiurunkin mielestä ääriajattelussa on kyse nuoren pahoinvoinnista ja koetusta turvattomuudesta, mikä näyttäytyy ulospäin äärimmäisenä, jopa väkivaltaisena toimintana. Hän pitää tärkeänä, että oppilaitosten varhaisen puuttumisen toimenpiteet huomioivat myös ääriajattelun viittaavat merkit riittävän ajoissa. Tähän viime syksynä voimaan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki antaa oppilaitoksille hyvät edellytykset.

– Opettajien täydennyskoulutuksessa tulisi huomioida entistä paremmin, miten ääriajatteluun liittyvät merkit tunnistetaan ja miten niihin reagoidaan, Kiuru sanoo.

Ministerit antoivat yhteisen kannanottonsa sen jälkeen, kun sisäministeriö oli julkistanut tilannekatsauksensa väkivaltaisesta ekstremismistä ja siihen liittyvistä havainnoista suomalaisissa kouluissa. Kyselyn mukaan neljäsosa opettajista oli havainnut opiskelijoissa huolestuttavia muutoksia, joiden taustalla saattoi olla viitteitä radikalisoitumisesta.

 

 

Ylös