Sisäministeri Räsänen vaatii: Auerin esitutkinnan puutteet käytävä läpi

26.2.2015 klo 17:33 Kotimaa Kristiina Kunnas

Sisäministeri Päivi Räsänen edellyttää, että sisäministeriön poliisiosasto ja Poliisihallitus käyvät yhdessä läpi poliisin nykyisen esitutkintaprosessin sen varmistamiseksi, että Anneli Aueria koskevassa tuomiossa esitetyt poliisin toimittamaan esitutkintaan liittyvät ongelmat voidaan tulevaisuudessa välttää.

Hovioikeus totesi viime torstaina 19. helmikuuta, että Anneli Auer on syytön miehensä murhaan. Jukka S. Lahti surmattiin perheen kodissa vuonna 2006.Tapaus ja sen lähes kymmenvuotiseksi venynyt oikeuskäsittely on kuohuttanut koko Suomea.

Esitutkintavaihe on ollut puutteellinen.

Räsänen puhui asiasta jo Ylen Pressiklubin haastattelussa viime perjantaina 20. helmikuuta.

– Hovioikeuden päätöksessä näkyy, että esitutkintavaihe on ollut puutteellinen. Se vaikutti osaltaan siihen, että prosessi on ollut hankala ja pitkä, sisäministeri arvioi Ylelle.

Sisäministeri Räsänen sanoi Pressiklubi-ohjelmassa pyytäneensä poliisiosastoa ja Poliisihallitusta selvittämään, onko vielä jotakin, johon on kiinnitettävä huomiota.

Vaasan hovioikeus arvostelee Anneli Auerin murhajuttua koskevassa tuomiossaan 19.2.2015 R14/232 poliisin suorittaman esitutkinnan puutteita, erityisesti teknisen rikostutkinnan osalta. Poliisin toimittamaan esitutkintaan on jo tehty muutoksia Anneli Auerin tapauksen jälkeen. Muutokset ovat johtuneet muun muassa poliisihallinnon organisaatiomuutoksista sekä esitutkintalain uudistumisesta.

– Poliisiorganisaatiossa on toki tapahtunut muutoksia vuoden 2006 jälkeen, Räsänen huomauttaa.

Hän korostaa, että toiminta on monelta osalta jo parantunut: esimerkiksi Keskusrikospoliisi on isoissa tapauksissa mukana aiempaa enemmän.

– Esitutkintaprosessin toimivuuteen on kiinnitetty huomiota ja esimerkiksi Keskusrikospoliisin ja paikallispoliisin yhteistyötä on tehostettu. Lisäksi nykyisissä aiempaa suuremmissa poliisilaitoksissa on enemmän asiantuntemusta ja osaamista tällaisten rikosten esitutkintaa varten. On kuitenkin tarpeen vielä kertaalleen hovioikeuden päätöksen valossa tarkastella, onko esitutkintaprosessin kehittäminen ollut riittävää, ministeri Räsänen painottaa.

Sisäministeriön ja Poliisihallituksen pitää saada yhteinen esitutkintaprosessin läpikäynti valmiiksi 31. maaliskuuta mennessä.

 

Ylös