Teuvo V.Riikonen: Postilain uudistaminen tulevaan hallitusohjelmaan

7.3.2015 klo 10:43 Politiikka Samuli Rissanen

Maan sisäinen muuttoliike, globalisaatio ja digitalisaatio ovat herättäneet keskustelun siitä, millä tasolla palveluja voidaan ylläpitää maaseudulla ja haja- asutusalueella.

Kristillisdemokraattien varapuheenjohtaja Teuvo V.Riikosen mukaan yksi tavallista ihmistä koskeva asia on postin toiminta, jota usein myös kritisoidaan.

– Tavoite on se, että postipalvelut säilyvät myös maaseudulla ja haja-asutusalueella.

Riikonen muistuttaa, että postilain velvoitteissa huomioidaan muuttuneet olosuhteet ja toimintaympäristö. Posti perustettiin yli 300 vuotta sitten jakamaan kirjeitä, joita ihmiset kirjoittavat yhä vähemmän. Postimäärä laskee kaikissa Pohjoismaissa erittäin jyrkästi sähköisen viestinnän vahvistuessa. Kirjeiden ja lehtien jakelumäärä vähenee tällä hetkellä 10 prosentin vuosivauhtia. Samanaikaisesti Postilla on edelleen yleispalveluvelvoite, joka vastaa Postin koko toiminnasta vain noin 8 prosenttia.

– Myös Postilla pitää olla edellytykset hoitaa tehtäväänsä, työllistää, säilyttää työpaikat ja vastata ajan haasteisiin, Riikonen vetoaa.

Kansainvälinen kilpailu on kuitenkin tuonut muillekin toimiluvan jakaa kirjepostia yhden päivän jakeluvelvoitteella. Kilpailuehtojen tulisi olla yhtäläiset.

– Jotta Posti kykenee sille asetetun velvoitteen perusteella hoitaa tehtäväänsä, on seuraavaan hallitusohjelmaan kirjattava postilain uudistus, jossa samanaikaisesti turvataan kansalaisten yhtäläiset mahdollisuudet saada Postin palvelut, mutta myös huomioidaan digitalisoinnin seuraukset, logistiikan edellytykset ja laadukkaan palveluverkon säilyttäminen, Riikonen linjaa.

 

 

 

Ylös