19 kansanedustajaa vaatii toimia antisemitismin ehkäisemiseksi

9.3.2015 klo 08:12 Politiikka Samuli Rissanen

Nykyisin juutalaisvastaisuutta lietsovat erityisesti äärioikeistolaisten, äärivasemmistolaisten ja muslimifundamentalistien ryhmät.

Yhdeksäntoista kansanedustajaa eri puolueista jättivät asiasta vastaavalle ministerille kirjallisen kysymyksen siitä, kuinka antisemitismiä voitaisiin ennalta ehkäistä Suomessa. Kysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja on KD:n kansanedustaja Jouko Jääskeläinen ja siihen yhtyivät muutkin KD-ryhmän kansanedustajat. Kysymys lähti sisäministeriöön Päivi Räsäsen vastattavaksi.

Helsingin juutalaisen seurakunnan työntekijöihin on kohdistunut aggressiivisia puheluita ja yhteydenottoja. Tämä aktivoituu usein maailmanpoliittisiin tapahtumiin liittyen.

– Haluamme selvittää, miten hallitus aikoo ennalta ehkäistä antisemitismiä ja sen aiheuttamia ongelmia Suomessa.

Kysyjät ovat myös huolissaan yleisen ilmapiirin kovenemisesta Euroopassa. Nykyisin juutalaisvastaisuutta lietsovat erityisesti äärioikeistolaisten, äärivasemmistolaisten ja muslimifundamentalistien ryhmät.

Arvioiden mukaan Euroopassa ilmiön taustalla ovat vanhat stereotypiat, populististen liikkeiden kasvu, heikosti uuteen maahansa kotoutuneiden maahanmuuttajataustaisten nuorten radikalisoituminen sekä heikko eurooppalainen taloustilanne, josta kärsivät varsinkin vähemmistöt.

Vaikka Suomessa ei vielä ole voimakkaita ääriliikkeitä, radikalisoituminen on lisääntynyt meilläkin huolestuttavasti. Suomen juutalaiset seurakunnat ovat valmistautuneet jo pidemmän aikaa turvallisuustoimenpitein juutalaisvastaisiin hyökkäyksiin Pohjoismaissa ja Euroopassa tapahtuneiden ilmiöiden vuoksi. Helsingin juutalaisen seurakunnan synagogassa, juutalaisessa päiväkodissa ja peruskoulussa on jatkuva vartiointi.

Juutalaiset seurakunnat ovat pyytäneet myös Suomessa poliisilta apua tapahtumiensa turvaamiseen. Tanskan iskun jälkeen Helsingin juutalainen seurakunta turvautui poliisin apuun synagogan yhteydessä toimineiden päiväkodin ja koulun lasten turvallisuuden vuoksi. Turussa on toivottu yhteiskunnan tukea synagogan turvallisuuden takaamiseksi. Helsingin juutalaisen seurakunnan työntekijöihin on kohdistunut aggressiivisia puheluita ja yhteydenottoja. Tämä aktivoituu usein maailmanpoliittisiin tapahtumiin liittyen.

Länsi-Euroopassa yhteiskunnat osallistuvatkin synagogien turvallisuuden takaamiseen. Suomenkin hallitus on myöntänyt Helsingin juutalaiselle seurakunnalle 100 000 euroa turvallisuuden parantamiseen, mikä kattaa osan potentiaalisista kustannuksista.

Ylös