Kotimainen työvoimareservi saatava hyötykäyttöön

16.3.2015 klo 15:43 Kotimaa

Maahanmuuttajien sijaan työvoimaa olisi ensisijaisesti rekrytoitava niiden kolmen ja puolen miljoonan työikäisen joukosta, joista nyt vain kaksi kolmannesta on töissä, sanoo eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen johtaja Jaakko Kiander.

Kianderin mukaan työelämään pitäisi saada ne ihmiset, jotka nyt ovat vailla työtä, työkyvyttömyyseläkkeellä, hoito- tai vuorotteluvapaalla, tai opiskelevat.

–Työllisiä tulisi olla reilusti enemmän, jotta julkisen talouden ongelmat voidaan ratkaista, Kiander toteaa.

Ilmarisen johtajan mielestä suurin työllisyyspotentiaali on jo Suomessa asuvassa väestössä.

– Varttuneet työntekijät ovat hänen mukaansa eräs keskeisimpiä käyttämättömiä työvoimareservejä: yli 55-vuotiaiden ryhmässä työllisten osuus on huomattavasti muita Pohjoismaita alhaisempi.

Tämän väestönosan työllistämiseksi työkyvyttömyyden rajaa olisi Kianderin mukaan muutettava nykyisestä:

– Tehokkaaksi osoittautunut työeläkekuntoutus on otettava aktiivisemmin käyttöön myös varttuneempien osalta. Esimerkiksi Ilmarisen työeläkekuntoutuksessa olleista jopa 77 prosenttia palasi takaisin työelämään, Kiander sanoo.

Borgin ja Vartiaisen viime viikolla julkaistun raportin tavoitteeksi on kirjattu noin 200 000 työllistä nykyistä enemmän. Tavoite on Kianderin mielestä haasteellinen muttei mahdoton.

–Työelämän ja koko yhteiskunnan on sopeuduttava väestön ikääntymiseen. Heidät on huomioitava työyhteisöjen johtamisessa, ja heidän osaamistaan on arvostettava ja kehitettävä edelleen. Myös joustavia työaikajärjestelyjä on lisättävä.

–Jos tässä onnistutaan, työvoimapotentiaaliamme on mahdollista kasvattaa merkittävästi.

 

 

 

 

Ylös