Kristillisdemokraattien ehdokkaat ovat varsin kansanomaisia

10.4.2015 klo 10:58 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien ehdokkaat edustavat varsin hyvin suomalaisia sukupuolen, iän ja tulotasonkin suhteen. Lapsia Kristillisdemokraattien ehdokkailla on eniten.

KD:n ehdokkaiden keski-ikä vastaa varsin hyvin äänioikeutettujen keski-ikää. KD:n ehdokkaat ovat tosin eduskuntapuolueiden vanhimpia eli keskimäärin 49,7 vuotiaita.

Kristillisdemokraattien ehdokkailla on myös suhteellisen korkea työllisyysaste, yli 80 prosenttia

Kristillisdemokraattien ehdokkaat ovat keskimäärin hyvin koulutettuja. Korkean asteen tutkinnon on suorittanut 41 prosenttia KD:n ehdokkaista, kun äänioikeutetuista sellainen on 20 prosentilla. Tosin Kokoomuksen, Keskustan ja Vihreiden ehdokkaat ovat vielä selvästi koulutetumpia kuin Kristillisdemokraatit. Vähiten koulutusta on perussuomalaisten ja vasemmistoliiton ehdokkailla.

Kristillisdemokraattien ehdokkailla on myös suhteellisen korkea työllisyysaste, yli 80 prosenttia.

Sen sijaan tulopuolella Kristillisdemokraattien ehdokkaat kuuluvat eduskuntapuolueiden häntäpäähän. Vain vasemmistoliiton ehdokkailla on pienemmät tulot kuin Kristillisdemokraateilla. Ehdokkaista hyvätuloisimmassa päässä ovat Kokoomuksen, Keskustan, RKP:n SDP:n ja Perussuomalaisten ehdokkaat. Heistä yli 40 prosenttia kuuluu ylimpään tulokymmenykseen, Kokoomuksen ja Keskustan ehdokkaista lähes 60 prosenttia. Kaikkien puolueiden ehdokkaiden keskimääräiset tulot ovat tosin korkeammat kuin äänioikeutetuilla.

Sukupuolijakauma toteutuu Kristillisdemokraattien listalla varsin hyvin. Ehdokkaista 45 prosenttia on naisia. Vähiten naisehdokkaita on perussuomalaisilla ja eniten vihreillä.

Kristillisdemokraattien ehdokkaat poikkeavat selvästi äänioikeutetuista perheasemaltaan: Perheen vanhempia on huomattavasti enemmän ja lapsettomassa parisuhteessa eläviä huomattavasti vähemmän kuin äänioikeutetuissa. Kristillisdemokraattien ehdokkaista 45 prosenttia on lapsiperheen vanhempia.

Siviilisäädyltään Kristillisdemokraattien ehdokkaat poikkeavat äänestäjistä eniten, sillä 75 prosenttia heistä on avioliitossa eli käytännössä lähes jokainen lapsiperheen vanhempi tai lapseton pariskunta. Yksineläviä on suhteellisesti vähemmän, reilut 10 prosenttia. Äänioikeutetuista yksineläviä on neljännes.

Kristillisdemokraateilla on vähiten lapsettomia ehdokkaita, vain noin 20 prosenttia. Kristillisdemokraattien ehdokkaissa on myös eniten monilapsisten (lapsia kolme tai enemmän) perheiden vanhempia. Lapsiluku on eduskuntapuolueiden ehdokkaista korkein (2,4) ja huomattavasti korkeampi kuin äänioikeutetuilla (1,5).

Ehdokkaiden tiedot löytyvät Tilastokeskuksen (10.4.) julkaisemista sarjoista.

 

Ylös