Sauli Ahvenjärven kampanja: jalkatyötä, keskusteluja,kohtaamista toreilla ja vaalistudiossa

17.4.2015 klo 14:41 Kotimaa

Äänteen kalastelu vaalikentillä vaatii ehdokkaalta paljon jalkatyötä ja kykyä vakuuttaa ihmiset siitä, että ääni juuri minulle on se paras valinta.Kun ehdokkaan nimi on Ahvenjärvi, silloin hyvä vaalitäky äänten kalastamiseksi on, mikäpä muu kuin mato-onki.

 Sauli Ahvenjärven turuilla ja toreilla jakamat kaksi tuhatta ongenvapaa ovat huvenneet nopeasti, viimeistä kohoa myöten. Myös ajoituksellisesti kampanjatuote osuu sopivaan saumaan nyt, kun jäät järvistä ja rannikolta ovat sulamassa, ja kesän kalastussesonki piakkoin alkamassa.

Kampanjoinnin loppumetrien ollessa käsillä Ahvenjärvi sanoo sen toteutuneen jopa ennakko-odotuksia paremmin.

Tampereen keskustassa toteutetussa Studio Saulissa äänestäjillä on ollut mahdollisuus osallistua vaalipaneeleihin, ja kuulla niin ehdokkaan itsensä kuin paikalla olleiden eri alojen asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, miten Suomi tällä hetkellä makaa, ja millaisin lääkkein sitä ensi vaalikaudella tulisi hoitaa.

Niin studiokeskusteluissa kuin vaalitilaisuuksissa kentällä esiin on noussut monia sellaisia aiheita, jotka kansalaiset kokevat itselleen omakohtaisesti tärkeinä.

–Eräs tällainen on ollut potilasturvallisuus ja siihen liittyvät hoitovirheet. Monilla kanssani jutelleilla ihmisillä on joko omakohtaisia tai jotain läheistä ihmistä koskevia kokemuksia tähän liittyen.

–Siihen nähden, että meillä kuolee vuosittain jopa 1700 ihmistä hoitovirheisiin, asiaa on nostettu esiin tuskin lainkaan. Menehtyneiden määrä on viisinkertainen verrattuna tieliikenteen uhreihin, Ahvenjärvi toteaa.

Oma vaalistudioni asiantuntijapaneeleineen  on ollut paikka, jossa monista ajankohtaisista kysymyksistä on voitu keskustella pintaa syvemmin.

Hän toi kysymyksen potilasturvallisuudesta myös Studio Saulin vaalipaneeliin, jossa aiheesta keskustelemassa oli sen johtaviin asiantuntijoihin kuuluva Ritva Inkinen, kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
–Tämä on ehdottomasti asia, joka on jatkossa nostettava isommin esiin terveydenhuoltoon liittyvänä ongelmana.

Edellisiin vaaleihin verrattuna Ahvenjärvi kertoo nyt tavanneensa huomattavasti enemmän ihmisiä kuin neljä vuotta sitten.

–Sitähän ei voi tietää kuin vasta sunnuntai-iltana, miten paljon nämä kohtaamiset poikivat annettuina ääninä, mutta kyllä ne ainakin itselleni ovat lisänneet ymmärrystä siitä, mitkä asiat kansalaisia tällä hetkellä puhututtavat, kiinnostavat tai huolestuttavat.

Ahvenjärvi sanoo voineensa ammentaa motivaatiota vaalityöhönsä myös siitä antaumuksellisesta innosta ja halukkuudesta, jolla hänen tukiryhmänsä on kampanjatyöhön osallistunut.

–Heidän ansiostaan olen voinut esimerkiksi mainostaa itseäni kolmellakymmenellä tuhannella esitteellä, jotka nämä ihmiset ovat jakaneet vaalipiirin alueella. Tällaisesta konkreettisesta avusta ei voi kuin olla nöyrästi kiitollinen, Ahvenjärvi sanoo.

Lisää Sauli Ahvenjärvestä ja hänen vaaliteemoistaan:

http://www.facebook.com/sauli.ahvenjarvi

http://sauliahvenjarvi.puheenvuoro.uusisuomi.fi

 

Ylös