Sari Essayah: ”Itä-Suomen väen päällimmäisenä huolena talous ja työllisyys”

18.4.2015 klo 10:44 Politiikka Kristiina Kunnas

Sari Essayah on kiertänyt koko kevään eduskuntavaaliehdokkaana Savo-Karjalan vaalipiirissä. Itä-Suomen ihmisillä on selvästi helppo lähestyä aidosti itäsuomalaista Lapinlahden kasvattia.

– Ihmisten päällimmäisinä huolina ovat talous ja työllisyys, samoin monia huolettaa sote, kertoo vaalikenttäkokemuksistaan Savo-Karjalan vaalipiiriä koko kevään ajan kiertänyt Sari Essayah.

– Sote kaatui niinsanotusti eteenpäin, eli jäi seuraavan hallituksen päätettäväksi. Itä-Suomen ihmisiä pohdituttavat tietenkin oman alueen asiat ja ongelmat. Monen mielessä ovat Kuopion alueen biotalous-hankkeet, joita siellä toiveikkaasti odotellaan.

– Pienten lukioiden asema on vaakalaudalla. Ylipäänsä toisen asteen koulutus huolettaa meitä itäsuomalaisia. Pelätään, että pieniä kouluja sieltä aletaan karsia.

– Myös infran kunnossapito on äärimmäisen tärkeää. Itä-Suomessa on paljon metsää, alemman tieverkon pitää olla hyvässä kunnossa, että saadaan koneet metsään ja tavara metsistä eteenpäin.

Nämä ovat ehdottomasti arvovaalit! Näissä ratkaistaan suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus ja myös se arvopohja, mille sitä halutaan olla rakentamassa.

Kokenut poliitikko on tottunut olemaan vaalikentillä. Viime vuoden kevään hän kiersi koko maan ollessaan eurovaaliehdokkaana. Palkinnoksi tuli Suomen äänikuningattaren titteli ja yli 61 000 ääntä. Ovet jatkokaudelle eivät kuitenkaan auenneet.

Nyt Essayah tavoittelee uudelleen paikkaa Arkadianmäelle. Hän istui kansanedustajana 2003–2007 ja työskenteli sen jälkeen Kristillisdemokraattien puoluesihteerinä. Vuodet 2009–2014 hän asui perheineen Brysselissä toimiessaan Euroopan parlamentin jäsenenä. Silloin hän sukkuloi Suomen ja Belgian väliä.

Nyt Essayah ja perhe ovat asettuneet jälleen kotitaloonsa Lapinlahdelle.

Millaisena ekonomi Essayah näkee Suomen talouden näkymät lyhyellä ja pidemmälläkin aikavälillä?

– Suomeen vientivetoisena taloutena valtavasti vaikuttaa maailman talouden suhdanteet. Vienti on heikentynyt ja ollaan hyvin matalassa kasvussa. Bruttokansantuotteen pieneneminen sekä velan määrä siihen suhteutettuna ovat Suomessa huolestuttavalla kasvu-uralla. BKT ei kasva, velka kasvaa. Joudutaan tekemään sopeuttamistoimenpiteitä.

– Tällaisessa tilanteessa on äärimmäisen tärkeää miettiä ja löytää niitä keinoja, joilla sitä uutta kasvua löydetään ja työllisyyttä parantamaan

– Näen hyvin keskeisenä pk-yritysten tukemisen näen yhdeksi lääkkeeksi: ensimmäisen työntekijän palkkaamisen pitää olla tuettua, sivukulujen alentaminen kahden-kolmen ensimmäisen vuoden aikana, niin 170 000 itsensä työllistäjää voisi harkita ulkopuolisen palkkaamista. On pidettävä huoli siitä, että pk-yritykset pystyvät työllistämään.

– Vientiteollisuuden kannalta on pystyttävä tekemään maltillisia palkkaratkaisuja tulevina vuosina ja energian hintataso on pidettävä niin, ettei se ole korkeampi kuin naapurimaissa.

– Jo työttöminä oleville ei voi olla niin, että ihminen putoaa kannustinloukkuun, jos tarjotaan pientä lyhytaikaista työtä, joka kuitenkin selkeästi parantaisi hänen mahdollisuuttaan työllistyä.

Ikäihmisellä pitää Essayah’n mukaan olla kotona turvallista, joten kotihoito ja omaishoito on laitettava kuntoon.

– Tarvitsemme omaishoidon tuen siirtämistä Kelalle, kriteerien yhtenäistämistä koko maassa.

– Lapsiperheillä pitää olla mahdollisuus hoitaa lapset itse kotona kotihoidontuen avulla kotona. Emme kannata mitään pakkojakamista, kuten tällä hallituskaudella muut puolueet yrittivät, me puolustimme omaa valintaa.

– Turvallisuus kattaa myös ulkoisen turvallisuuden, tarvitaan puolustusvoimien määrärahojen nostamista sille tasolle missä ne olivat ennen leikkauksia; että voidaan osoittaa, että meillä on uskottava puolustus.

Millaista rohkeutta päättäjiltä vaaditaan näinä aikoina, Sari Essayah?

– Tarvitaan rohkeutta puolustaa niitä arvoja, joille puolue on perustettu. Silloin puhutaan kristillisestä ihmiskuvasta, perheiden puolustamisesta, kristillisen avioliiton puolustamisesta-

– Nämä ovat niitä asioita joita suomalaisessa yhteiskunnassa joutuu oikeasti nykyään puolustamaan, sillä yleinen mielipide on pitkälti muuttunut.

– On myös rohkeutta puolustaa heikompiosaista, taloudellisesti haasteellisessa elämäntilanteessa olevaa, yksineläjää, niitä, joilla on monenlaisia vaikeuksia elämässään. On rohkeutta että uskaltaa seistä heikoimpien puolella.

Kristillisdemokraatteja toisinaan syytetään vääränlaisesta uskonnon ja politiikan sekoittamisesta. Tapahtuuko näin? Miten Raamattua voi käyttää poliittisen päätöksenteon taustana ja perustana?

– Raamatusta nousee se arvopohja, joka on myös kristillisdemokraattisen ideologian pohjana. Vuodet Euroopan parlamentissa (2009–2014) avarsivat käsitystäni. Joskus puhutaan eurooppalaisesta kristillisdemokratiasta ja hieman vähätellen suomalaisesta kristillisdemokratiasta. Aivan sama ideologinen tausta on molemmissa, kristillinen ihmiskuva, perheiden asema, yrittäjyys, sosiaalinen markkinatalous, jossa pidetään heikoimmista huolta. Se näkyy linjauksissa.

– Emme  ota kantaa opillisiin kysymyksiin, kuten vaikkapa kasteeseen, ehtoolliseen tai naispappeuteen. Ne ovat kirkkokunnissa olevia opillisia kysymyksiä, eivät poliittisia linjauksia. Sen tähden pidättäydyn ottamasta kantaa näihin asioihin.

Kannattaako äänestää, Sari Essayah?

– Nyt jos koskaan pitää mennä äänestämään. Nämä ovat ehdottomasti arvovaalit! Näissä ratkaistaan suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus ja myös se arvopohja, mille sitä halutaan olla rakentamassa.

Sari Essayah puhuu arvovaaleista ja Suomen taloudesta

Kuuntele Sari Essayah’n haastattelu Radio Deissä, KD-Kompassi la 18.4. klo 12. Haastattelijana Merja Eräpolku.

 

Ylös