Päivi Räsänen: Avioliittolain muutos iso haaste kirkolle

5.5.2015 klo 15:58 Kotimaa

-Kirkko tarvitsee rohkeutta pitää linjansa avioliitosta yhden naisen ja yhden miehen välisenä liittona, kun paine tästä luopumiseen kasvaa, totesi ministeri Räsänen puheessaan Turun kirkolliskokouksessa.

Valtioneuvoston tervehdyksen tilaisuuteen tuonut Räsänen nosti esiin myös kansankirkkomme vahvan aseman myönteisen uskonnonvapauden turvaajana.

–Kirkon pirstoutuminen ja siitä seuraava aseman heikkeneminen johtaisivat voimistuviin vaatimuksiin yhteiskunnan uskonnollisesta neutraliteetista. Sen myötä vaikeutuisi myös muiden uskonnollisten yhdyskuntien ja yhteisöjen asema.

Muistuttaen pohjoismaisen avioliittolainsäädännön ja kirkon avioliittokäsityksen vuosisataisesta yhteisestä perustasta, Räsänen sanoi avioliittolain muutoksen haastavan kirkon eri tavalla kuin mikään aiempi yhteiskunnallinen murros.

On hyvin vaikea jättää hyvästit tälle yhteydelle, jos avioliittolain muuttaminen sukupuolineutraaliksi etenee loppuun asti.

Räsänen käsitteli puheessaan myös kirkon roolia yhteisöllisyyden ylläpitäjänä, jota poliitikkojen päätöksillä tai viranomaistoimenpiteillä ei voida aikaansaada.

–Voisiko kirkko auttaa löytämään uudelleen sitä lähimmäisyyttä ja yhteisöllisyyttä, joka ennen oli suomalaisille niin tavallista? Olisiko tässä kirkon mahdollisuus löytää uudelleen yhteys niihin ihmisiin, jotka ovat vieraantuneet kirkosta? Räsänen kysyi.

Hän kommentoi myös yhteisöveron korvaamista valtion rahoituksella, todeten sen osaltaan turvaavan kirkolle aiempaa vakaamman korvauksen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien hoidosta.

 

Ylös