Arvot korostuvat vaikeina aikoina

6.5.2015 klo 07:10 Kolumnit Päivi Räsänen

Näinä päivinä käydään puhemies Juha Sipilän johdolla tunnusteluita tulevasta hallituspohjasta ja -ohjelmasta. Kokoonpanosta riippumatta uudella hallituksella on ankarat näkymät edessään.

Valtionvarainministeriön tilannekuva julkisen talouden sopeutustarpeesta on luotettavin nyt saatavilla oleva arvio. Edessä on usean miljardin sopeutustoimet, jotka ulottuvat myös seuraavalle hallituskaudelle.

Päättäjiltä vaaditaan nyt rohkeutta uudistaa rakenteita.

Vaikeina aikoina joudutaan tekemään valintoja. Juuri silloin korostuu, mitkä ovat ne arvot, joiden pohjalle yhteiskuntaa rakennetaan. Kristillisdemokraattien mukaan Suomen pitää olla ”sosiaalisesti oikeudenmukainen, turvallinen, perheystävällinen, yritteliäs, innovatiivinen, kilpailukykyinen ja taloudellisesti menestyvä, yhteisöllinen, kestäville kristillisille arvoille rakentuva lähimmäisyhteiskunta”.

Kansalaisten osallisuus, turvallisuus ja hyvinvointi on turvattava niukkenevilla resursseilla. Erityisesti on pidettävä huolta heikoimmassa asemassa olevista ja puolustuskyvyttömistä.

Päättäjiltä vaaditaan nyt rohkeutta uudistaa rakenteita. Päällekkäisiä tehtäviä ja hallintoa tulee purkaa kaikilla hallinnonaloilla. Vaikuttavat rakenteelliset uudistukset tulee saada käyntiin hallituskauden alkupuolella. Tärkein on sote-uudistus, joka oikein toteutettuna tuo mittavat säästöt ja hillitsee kustannusten nousutahtia merkittävästi.

KD:n mukaan kestävän kehityksen ja talouden edellytyksenä on vahva ja demokraattinen kansalaisyhteiskunta sekä lapsimyönteinen väestö- ja perhepolitiikka. Panostamalla kasvuun turvaamme hyvinvointiyhteiskunnan tuleville sukupolville.

Laadukkaalla perhe- ja yrityspolitiikalla rakennetaan vahvaa perustaa, jonka vaikutukset ulottuvat kymmenien vuosien päähän.

Ylös