Maatalouden päästövähennystavoite ei toteudu ilman uutta teknologiaa

26.5.2015 klo 18:05 Kotimaa

Kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa maatalouden päästöille asetettu 13 prosentin vähennystavoite ei toteudu ilman uuden teknologian käyttöönottoa.

Nykyteknologialla ja -kustannuksilla päästövähennystavoitteesta ei toteutuisi kuin puolet, toteaa Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Pasi Rikkonen. Hänen mukaansa lisävähennyksiin tarvitaan lisäinvestointeja, jotka kohdennetaan uuteen teknologiaan: biokaasulaitoksiin, lannankäsittelyyn ja vaihtoehtoisiin viljankuivausmenetelmiin.

Luonnonvarakeskus ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ovat selvittäneet ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä päästövähennyskeinoja viimeisten kolmen vuoden ajan.

Maatalouden kokonaispäästöjen hillintäkeinot eivät saa vaarantaa huoltovarmuutta, kotimaista maataloutta tai globaalia ruokaturvaa.

Tuoreeseen tutkimukseen haastateltujen asiantuntijoiden keskeiset uuden teknologian keinot liittyivät biokaasutukseen, lannankäsittelyyn, talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisäämiseen, typpilannoituksen tarkentamiseen sekä täsmäviljelyn edistämiseen.

Kaikki tämä edellyttää runsaasti neuvontaa, opastusta ja koulutusta. Myös tilojen välisen yhteistyön lisääntyminen voi auttaa tuotannon järjestelyissä.

Uusien teknologioiden käyttöönottoa tulisi tukea verotuksellisten kannustimien ja neuvonnan avulla. Yrittäjiä voivat houkuttaa myös energiasta saatavat tulot.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös yksittäisen biokaasulaitoksen kannattavuutta, jonka toteutuminen edellyttää investointitukia, vaikkei kaikkea tuotettua lämpöä kyettäisikään hyödyntämään.

– Merkittävimmät kasvihuonekaasupäästöt saatiin lannan varastoinnista ja energian tuotannosta. Biokaasulaitos osana esimerkkimaatilan toimintoja vähensi vuosittaisia kasvihuonekaasuja noin 90 henkilöauton vuosipäästöjen verran, kun vertailukohteena oli hakelämpölaitos, toteaa Luonnonvarakeskuksen tutkija Erika Winquist.

 

Ylös