Lapsiasiavaltuutettu: ”Hallitusohjelma lisää lasten eriarvoistumista”

10.6.2015 klo 06:01 Politiikka Kristiina Kunnas

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan mukaan tuore hallitusohjelma lisää lasten eriarvoistumista. Kurttila arvostelee tiukasti varhaiskasvatuksen heikentämistä.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto on tehnyt arvion uuden hallituksen strategisen ohjelman vaikutuksista lapsiin.

Hallitus on toteuttamassa toimia, jotka asettavat lapset eri asemaan perhetaustan suhteen.

– Hallituksen toimet uhkaavat lisätä lasten eriarvoistumista. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen keskeisenä periaatteena on lapsen oikeus syrjimättömyyteen ilman minkäänlaista lapsen, hänen vanhempiensa tai muun laillisen huoltajansa ominaisuuteen tai muuhun seikkaan perustuvaa erottelua, lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila sanoo.

– Hallitus on kuitenkin toteuttamassa toimia, jotka asettavat lapset eri asemaan perhetaustan suhteen. Tämä on väärin lapsen oikeuksien kannalta sekä rapauttaa jokaisen lapsen mahdollisuutta kasvaa täyteen potentiaaliinsa, lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila korostaa.

Lapsiasiavaltuutetun arvion mukaan hallituksen linjaus päivähoito-oikeuden rajaamisesta lapsilta, joiden vanhemmat ovat työttömiä, johtaa yksiselitteisesti syrjintään lapsen vanhempien ominaisuuden perusteella.

Lapsiasiavaltuutettu esittää vakavan huolensa edellisestä johtuen ja painottaa voimakkaasti, että hallituksen on otettava huomioon lasten oikeus yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoiseen kohteluun ja syrjimättömyyteen, josta säädetään Suomen perustuslain 6 §:n 3 momentissa.

– Varhaiskasvatuksen rajaamisessa on perustuslaillisia ongelmia. Lisäksi varhaiskasvatuksen heikentäminen on suuressa ristiriidassa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisen suhteen. Väärä säästö on huomisen velkaa. Samalla naisten työmarkkina-asema uhkaa heikentyä selkeästi, toteaa Kurttila.

Lapsiasiavaltuutettu Kurttilan arvion mukaan heikossa taloudellisessa asemassa olevien perheiden köyhyys syvenee ja pitkittyy. Tämän taustalla on etuuksien indeksipoistot sekä varhaiskasvatuksen palveluiden heikentäminen.

Työllistymiskynnyksen nousu vaikuttaa muun muassa yksinhuoltajaperheisiin, joissa pienituloisiin kuuluvien osuus on kasvanut voimakkaasti viimeisten kahden vuosikymmenen aikana.

Myös lapsiköyhyysaste on kääntynyt kasvuun. Lapsiköyhyysasteella tarkoitetaan pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaiden osuutta ikäryhmästä. Se kääntyi kasvuun jo ennen uuden hallituksen toimia. Lasten pienituloisuusaste oli 10,9 prosenttia vuonna 2013, kun se 2012 oli 9,4 prosenttia.

Ylös