Asuntovelat kasvaneet vain pääkaupunkiseudulla ja Ahvenanmaalla

26.6.2015 klo 16:00 Kotimaa

Asuntovelan kasvu on edellisvuoteen verrattuna pysynyt maltillisena: Tilastokeskuksen mukaan se on pääkaupunkiseutua ja Ahvenanmaata lukuunottamatta jopa hieman pienentynyt.

Suhteessa vuoteen 2013 asuntokuntien keskimääräinen asuntovelka – pääkaupunkiseutu ja Ahvenanmaa poislukien – pieneni reaalisesti 230 euroa. Myös asuntovelkaansa kasvattaneissa pääkaupunkiseudun ja Ahvenanmaan asuntokuntien talouksissa muutos oli maltillinen: edellisessä velat kasvoivat vajaan prosentin, jälkimmäisessä 1,6 prosenttia.

Keskimääräinen asuntovelka viime vuonna oli asuntokuntaa kohden 94 400 euroa, ilmenee Tilastokeskuksen velkaantumistilastosta.

Kaikkinaista velkaa oli 1 380 400:llä suomalaisella asuntokunnalla. Kaikista Suomen  asuntokunnista tämä on hieman yli puolet, eli 53 prosenttia. Velallisten asuntokuntien keskimääräinen velka viime vuonna oli 81 200 euroa. Opintovelkaa kaikista velkaa omaavista oli lähes 300 000:lla asuntokunnalla. Kulutukseen ja erilaisiin hankintoihin otettua velkaa oli 765 000:llä ja elinkeinotoimintaa sekä tulonhankkimista varten otettua velkaa 79 150:llä asuntokunnalla.

Yli 200 000 euroa omaavaa velkaa oli viime vuonna lähes 130 000:lla asuntokunnalla.

Useimmin suuria velkoja oli kahden aikuisen asuntokunnilla. Kahden huoltajan lapsiperheistä 76 700:llä asuntokunnalla eli 17 prosentilla oli velkaa vähintään 200 000 euroa. Lapsettomista kahden aikuisen asuntokunnista näin paljon velkaa oli neljällä prosentilla eli 30 100 asuntokunnalla. Yhden hengen talouksista yhtä velkaisia oli ainoastaan 0,8 prosenttia, yksinhuoltajista 2,3 prosenttia asuntokunnista.

Ylös