Lapsiasiavaltuutettu huolissaan perheiden hyvinvoinnin heikentymisestä

27.6.2015 klo 08:00 Kotimaa

Hallituksen aikeet puuttua perheitä koskeviin oikeuksiin ja etuuksiin herättävät huolta lapsiasiavaltuutetun toimistossa. Toteutuessaan ne asettaisivat lapset eriarvoiseen asemaan perhetaustansa osalta.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan mukaan hallituksen linjaus varhaiskasvatuspalveluiden heikennyksistä on ongelmallinen jo perustuslaillisestikin. Se jättäisi huomiotta lasten oikeuden yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoiseen kohteluun ja syrjimättömyyteen, josta on säädetty perustuslakimme 6. pykälän 3. momentissa.

Myös etuuksiin kaavaillut indeksipoistot heikentäisivät taloudellisesti jo  heikommassa asemassa olevien perheiden asemaa entisestään.

Hallitusohjelman seurantaindikaattoreiden on aidosti kuvattava suomalaista arkea ja lasten todellisuutta, vaatii Lapsiasiavaltuutetun toimisto.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto arvioi työllistymiskynnyksen nousun vaikuttavan muunmuassa yksinhuoltajaperheisiin, joissa pienituloisiin kuuluvien osuus on kasvanut voimakkaasti  viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Lapsiköyhyysaste (pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaiden osuus ikäryhmästä) on uusimman, vuotta 2013 koskevan tulonjakotilaston mukaan kääntynyt kasvuun jo ennen uuden hallituksen toimia. Lasten pientuloisuusaste vuonna 2013 oli 10,9 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 9,4 prosenttia.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto onkin esittänyt, että uuden hallitusohjelman perusteella valmisteltavasta toimeenpanosuunnitelmasta tulisi tehdä erillinen, lapsivaikutuksia koskeva ennakkotarkastelu. Vain sen perusteella voidaan objektiivisesti arvioida ne seuraukset, joita hallituksen nyt kaavailemilla muutoksilla olisi lapsiin ja lapsiperheisiin.

Ylös