KD-ryhmä tukee oikeusministeri Lindströmiä avioliittoasiassa

26.6.2015 klo 14:36 Politiikka Samuli Rissanen

KD:n puheenjohtaja, kansanedustaja Päivi Räsänen rohkaisee hallitusta ja oikeusministeriä käyttämään omaa aloite-oikeuttaan avioliittolain korjaamiseksi niin, että avioliitto voisi myös vuoden 2017 jälkeenkin säilyä miehen ja naisen välisenä.

Räsäsen mielestä sukupuolineutraalin avioliittolain valmistelu eduskunnassa oli erittäin puutteellista.

Hallitus ja eduskunta ovat Räsäsen mielestä vapaita muuttamaan edellisten eduskuntien tekemiä päätöksiä.

– Esimerkiksi lapsivaikutusten arviointia ei tehty lainkaan, vaikka laki aivan oleellisesti koskettaa esimerkiksi adoptiolasten asemaa, Räsänen sanoo.

Hän rohkaiseekin hallitusta ja oikeusministeri Jari Lindströmiä käyttämään omaa aloite-oikeuttaan avioliittolain korjaamiseksi.

Räsäsen jätti koko KD:n eduskuntaryhmän allekirjoittaman kirjallisen kysymyksen oikeusministerille, jotta avioliitto voisi myös vuoden 2017 jälkeen säilyä miehen ja naisen välisenä.

Tällä hetkellä on vireillä valtakunnallinen nimien keräys kansalaisaloitteeseen, jossa ehdotetaan edellisen eduskunnan tekemän päätöksen kumoamista. Aito avioliitto – aloitteen tavoitteena on säilyttää avioliitto vain miehen ja naisen välisenä, aidosti tasa-arvoisena avioliittona sekä suojella lapsen lähtökohtainen ihmisoikeus: oikeus isään ja äitiin.

Mahdollisesti syksyllä käsittelyyn tuleva kansalaisaloite tarjoaa koko eduskunnalle tilaisuuden ottaa kantaa avioliiton säilymiseen miehen ja naisen välisenä. Räsänen pitääkin tärkeänä, ettei hallitus hätiköisi lainsäädännön muutoksilla, jotka olisivat tulossa voimaan vasta vuonna 2017.

Oikeusministeri Jari Lindström kertoi Kouvolan Sanomien haastattelussa, että ei ehkä esittele edellisen eduskunnan hyväksymää lakia sukupuolineutraalista avioliitosta. Lindström perusteli mahdollista valintaansa sillä, että asia on sekä hänelle että puolueelle vaikea.

Vihreiden eduskuntaryhmä on aikeissa tehdä kirjallisen kysymyksen, joka on vastakkainen KD-ryhmän esityksen kanssa. Vihreiden kysymyksessä vaaditaan hallitusta sitoutumaan edellisen eduskunnan tekemään päätökseen.

Hallitus ja eduskunta ovat Räsäsen mielestä kuitenkin vapaita tarvittaessa myös muuttamaan edellisten eduskuntien tekemiä päätöksiä.

– Pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa ei ole otettu asiaan kantaa, joten oikeusministerin pohdinta on mielestäni täysin oikeutettua, hän esittää.

Ylös