Mistä on kyse Aito avioliitto –kansalaisaloitteessa?

21.7.2015 klo 07:24 Politiikka Asmo Maanselkä

Kansalaisaloite avioliiton säilyttämiseksi miehen ja naisen liittona laissa,  ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamiseksi menee eduskuntaan käsiteltäväksi. Vaaditun 50 000 allekirjoituksen tultua täyteen aloite on herättänyt julkisuudessa keskustelua.

Aloitteen pitkää otsikkoa mietittiin pitkään ja huolella, jotta siitä kävisi tulisi yhdellä silmäyksellä ilmi mistä on kyse. Pasi Turunen, toinen aloitteen vireille panijoista ja Aito avioliitto ry:n tiedotussihteeri haluaa rohkaista ihmisiä myös tutustumaan aloitteen tekstiin.

– Aloitteessa perustellaan kuinka voimassa oleva avioliittolaki on jo perustuslain mukainen ja aidosti tasa-arvoinen. Sen sijaan mikäli muutoslaki tulisi voimaan, avioliittolaista tulisi tosiasiallisesti syrjivä ja epätasa-arvoinen, toteaa Pasi Turunen viitaten kansalaisaloitteen tekstiin. Turunen on kansalaisaloitteen toinen vireille panija sekä Aito avioliitto ry:n tiedotussihteeri

– Muutoslain säätämisen eduskuntakäsittelyssä jätettiin keskeisiä asioita selvittämättä. Siinä ei selvitetty lakimuutoksen merkitystä lapsen omien perusoikeuksien näkökulmasta riittävällä tavalla, hän sanoo.

Turunen tähdentää mihin aloitteella pyritään.

– Aloite ei vastusta rakkautta tai kenenkään onnellisuutta, vaan avioliiton uudelleen määrittelyä. Aloitteella ei siten puututa rekisteröityyn parisuhdelakiin, kuten otsikossakin selvitetään. Aloitteen tarkoitus on turvata lapsen lähtökohtainen oikeus saada syntyä ja kasvaa perheissä, joissa mies ja nainen ovat lapsen omia biologisia vanhempia. Avioliiton tarkoituksenahan on perheen perustaminen tässä viitekehyksessä siihen kuuluvien yhteiseksi parhaaksi sekä yhteiskunnan säilymiseksi, Turunen selvittää.

– Mikäli sukupuolineutraali avioliittolaki tämän aloitteen ehdottamalla tavalla kumotaan ennen maaliskuuta 2017, se ei ole keneltäkään pois. Muutoslain mukaisia samaa sukupuolta olevien parien liittoja ei ole vielä ehditty solmia. Lisäksi säästytään valtavalta työltä, kun ei tarvitse käydä läpi kaikkia satoja lakeja, joihin muutoslaki vaikuttaa. Yksi ainoa aloitteen mukainen laki vain säilyttää nykyisen voimassaolevan hyvän avioliittolain, jossa avioliitto säilyy miehen ja naisen liittona lasten parhaaksi.

Ylös