Yksityisten lääkärikäyntien korvaukset saattavat loppua tyystin

17.8.2015 klo 10:58 Politiikka Samuli Rissanen

Hallitus on suunnitellut leikkaavansa yksityisellä lääkärillä ja hammaslääkärillä käynnin kustannuksia korvaavaa Kela-rahoitusta 78 miljoonaa euroa. Ilman yhteiskuntasopimusta yksityisten lääkärikäyntien korvaukset saattavat loppua myöhemmin lähes kokonaan.

Yksityisten lääkärikäyntien Kela-korvauksista leikataan ensi vuonna reilut 78 miljoonaa euroa. Lääkäripalkkiokorvauksiin on varattu ensi vuodelle 35 miljoonaa ja hammaslääkäripalkkioihin 56 miljoonaa euroa.

Yksityislääkärikäyntien Kela-korvaukset ovat olleet likipitäen ainoa keino turvata suomalaisille vapaus valita, mistä hoitonsa hakee

Vielä kaksi vuotta sitten (2013) yksityisistä lääkärikuluista maksettiin kansalaisille korvauksia 73,4 miljoonaa euroa, ja hammaslääkäripalkkioista 114,3 miljoonaa euroa.

Terveyspalvelualan liiton ja lääkäripalveluyritysten mukaan sairausvakuutusten korvausten alasajon seuraukset ovat synkät.

Yhdistykset muistuttavat, että Kela-korvattavia yksityislääkärikäyntejä tehtiin pari vuotta sitten 3,7 miljoonaa kappaletta. Tämä maksoi yhteiskunnalle 0,4% kaikista Suomen terveydenhuollon menoista. Julkisten terveyskeskusten lääkärikäyntejä oli vuonna 2013 puolestaan 6,8 miljoonaa kappaletta.

Verorahoituksella tuetaan terveyskeskuskäyntiä lähes 100 prosentilla, kun yksityislääkärikäynnin Kela-korvausta saa noin 20 prosenttia.

– Järjestelmä on siis yhteiskunnalle äärimmäisen kustannustehokas. On mahdotonta ymmärtää, millä logiikalla siitä leikkaamalla säästetään, yhdistyksistä sanotaan.

Terveyspalvelualan liitto ja lääkäripalveluyritykset pitävät 10 euron lisäystä yksityislääkärimaksuihin viimeisenä niittinä. Yhdistysten mukaan se pakottaa siirtymään julkisen palvelun piiriin, joka jo nyt on romahtamispisteessä. Jonot ovat sietämättömät ja kustannukset räjähtäneet käsiin. Veronmaksajien kustannukset lisääntyvät noin 80 prosenttia jokaista yksityiseltä sektorilta julkiselle vaihtanutta asiakasta kohti.

Terveyspalvelualan Liiton teettämä tutkimus kertoo, että julkisen terveydenhuollon menot ovat viimeisten vuosien aikana kasvaneet tuplasti inflaation verran käyntimäärien vähenemisestä huolimatta. Liiton mielestä se kertoo yksinomaan julkisen järjestelmän tehottomuudesta.

Yhdistysten mielestä yksityislääkärikäyntien Kela-korvaukset ovat olleet likipitäen ainoa keino turvata suomalaisille vapaus valita, mistä hoitonsa hakee.

Yksityisten lääkäri- ja hammaslääkärikäyntien korvauksista saatetaan leikata myöhemmin vielä 60 miljoonaa euroa, mikäli yhteiskuntasopimusta ei synny. Sen myötä yksityislääkärillä käyntien korvaukset loppuisivat lähes kokonaan.

 

 

Ylös