KD:n puoluekokous lähestyy: Sarit starttaavat kisaan

26.8.2015 klo 07:13 Politiikka Kristiina Kunnas

KD:n puheenjohtajakisassa ovat vastakkain kokemus ja tuoreus. Sari Essayah nousi keväällä uudelleen eduskuntaan, Sari Tanus puolestaan yllätti ensikertalaisena.

Kristillisdemokraattien puheenjohtajaehdokkaat vastaavat kahteen kysymykseen.

1. Miten omalta osaltasi pyrit vaikuttamaan, että KD:stä tulisi 10 % puolue seuraavan neljän vuoden aikana?

1. Sari Essayah:

Lähden liikkeelle realistisemmasta tavoiteasetannasta 🙂 Ensimmäisenä on murrettava kynnys äänestää meitä, ja se edellyttää monipuolisia poliittisia linjauksia, jotka ovat tavallisen suomalaisen arkea puhuttelevia. Puolueessa oleva osaaminen ja potentiaali on saatava paremmin käyttöön. Piirien, osastojen ja erityisjärjestöjen elinvoimaisuutta on tuettava ja panokset saatava turhan byrokratian pyörittämisestä paremmin poliittiseen toimintaan. Omalta osaltani tulen tekemään kaikkeni, että puoluetoiminta saadaan kukoistamaan ja hyvä yhdessä tekemisen ja innostuksen henki liikenteeseen.

Omalta osaltani tulen tekemään kaikkeni, että puoluetoiminta saadaan kukoistamaan ja hyvä yhdessä tekemisen ja innostuksen henki liikenteeseen.

1. Sari Tanus:

KD voi kasvaa paljon nykyistä suuremmaksi puolueeksi. 10 %:n kannatus on hyvä tavoite, josta olen puhunut jo aiemmin. Pyrkisin muuttamaan julkisuus- kuvan pehmeämmäksi, kaikessa tulisi näkyä aito lähimmäisistä, heikompiosaisista välittäminen. Politiikan suuntaa tarkistaisin, asemoisin puolueen keskelle, niin että jokainen kristillisiä arvoja kannattava niin vasemmalta kuin oikealtakin voi kokea kuuluvansa Kristillisdemokraattiseen liikkeeseen. Huolehdimme niin heikompiosaisista, eläkeläisistä kuin yrittäjistä ja työntekijöistäkin, laajalti uusiutuvasta energiasta kuin vastuullisesta luonnonsuojelustakin – useammalla kärkiteemalla koko kansan puolueeksi.

Puolueen järjestötyöhön, paikallisosastojen toiminnan kehittämiseen ja jäsenhankintaan on panostettava. Yhteistyötä paikallisosastojen, jäsenistön kanssa on tiivistettävä – jäsenistön tieto, taito, osaaminen tehokkaaseen käyttöön. On pyrittävä löytämään uusia toimintamuotoja. Ihmisten arjessa eläminen ja politikan ulkopuo linen toiminta on tärkeää. Tämän päivän ihminen ei mielellään kuulu poliittiseen puolueeseen, mutta toisaalta kaikenlainen muu yhteisöllinen tekeminen on kasvattanut suosiotaan. Laajempi yhteistyö eri kristillisten järjestöjen ja muidenkin järjes- töjen kanssa tuo enemmän näkyvyyttä ja mahdollistaa sen, että useampi kristillisiä arvoja ja kulttuuriperintöä arvostava voi löytää poliittisen kotinsa KD:stä. Positii- vista, laajempaa näkyvyyttä mediassa. Hyvän yhteishengen luominen puolueen sisällä. Kokoaikainen jäsen- ja ehdokasrekrytointi. Varainhankinnan kehittämiseen on panostettava.

Puolueemme logossa on KD kirjaimet sydämen sisällä. Haluan viedä kristillisdemokraattista puoluetta eteenpäin ihmisläheisellä teemalla: ”Sydämen asialla”.

 

2. Mitä mielestäsi kuuluu puolueen puheenjohtajan ydintehtäviin? Missä tehtävissä sinulla on eniten vahvuuksia?

 

2. Sari Essayah:

Puheenjohtajan ydintehtäviin kuuluu sääntöjenkin mukaan johtaa yhdessä muiden puolue-elinten kanssa puolueen toimintaa ja valvoa, että se tapahtuu puolueen sääntöjen, ohjelmien ja päätösten mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa puolueen säännöissä määritellyn tarkoituksen toteuttamista vaaleihin ja edustukselliseen demokratiaan osallistumalla eli kampanjoiden ja poliittisen toiminnan suun- nittelua ja toteuttamista, puolueorganisaation johtamista ja sen varmistamista, että puolue harjoittaa säännöissä määriteltyä kokous-, opinto-, puhe- ja julkaisutoimintaa.

Puheenjohtajan tulee olla kentän innostaja, luottamushenkilöiden kannustaja ja hen kilökunnan tuki. Lisäksi puheenjohtaja on usein myös ”puolueen kasvot”.

Uskon, että vahvuuteni puoluetyössä on ihmisten kohtaaminen ja innostaminen. Minulla on kokemusta puoluesihteeriajoilta puolueorganisaatiosta, sen vetämisestä ja kampanjoiden suunnittelusta sekä toteuttamisesta. Mielestäni minulla on hyvä paineensietokyky ja olen melko huolellinen ja järjestelmällinen ihminen. Ammatillinen taustani auttaa talous- ja henkilöstöhallinnossa.
2. Sari Tanus:

Puheenjohtaja on puolueen kasvot ja ääni, tuo julkisuuteen puolueen linjauksia, viitoittaa puolueen suuntaa eteenpäin. Puolueen johtaminen ja kehittäminen tiiviissä yhteistyössä puolueen koko organisaation ja jäsenistön kanssa. On sanottu, että olen yhteistyökykyinen, kuunteleva, eri näkökantoja huomioiva, joka pyrkii aktivoimaan ja rohkaisemaan muita toimijoita ja kykenee hahmottamaan kokonaisuuksia.

Olen rohkea, määrätietoinen, periksi antamaton, jolle keskusteluun osallistuminen, esillä oleminen on luontaista. Uutena toimijana, politiikan ulkopuolelta tulevana voi nähdä asioita tuorein silmin.

Puheenjohtaja on puolueen kasvot ja ääni.

 

 

 

Ylös