”Kotitalousvähennyksen pitää ulottua taloyhtiöiden parannuksiin”

5.10.2015 klo 16:28 Politiikka KD Lehti

Kansanedustaja Sari Tanus haluaa kotitalousvähennyksen koskemaan myös taloyhtiöihin tehtäviä perusparannuksia. Nykylaki kohtelee kansalaisia epätasa-arvoisesti.

Lakialoitteessa ehdotetaan, että asunto-osakeyhtiöissä yhtiön nimissä tehtävät energiatehokkuutta parantavat remontit, hajautettua sähkön ja lämmön tuotantoa edistävät hankkeet ja kiinteistökohtaiset uusiutuviin energiamuotoihin pohjautuvat energiajärjestelmien asennus- ja korjaustyöt säädettäisiin kotitalousvähennykseen oikeuttaviksi menoiksi.

Kotitalousvähennyksen laajentaminen maksaisi itsensä nopeasti takaisin.

Kristillisdemokraatit teki asiasta lakialoitteen jo 2007, mutta silloin asian energiapoliittista ja työllistävää vaikutusta ei nähty riittävänä.

– Toivon, että aika olisi nyt kypsä, jotta kansalaisia epätasa-arvoisesti kohteleva lain kohta saataisiin korjattua, Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus sanoo.

Tällä hetkellä kerrostaloissa ja rivitaloissa asuvilla ihmisillä ei ole yhtä hyviä mahdollisuuksia remonttien kotitalousvähennyksiin kuin omakotitaloissa asuvilla. Tämä johtuu siitä, että kerrostaloissa ja rivitaloissa suurimmat remontit tehdään taloyhtiöiden nimissä eivätkä taloyhtiöiden tehtävät remontit ole osakkaille vähennyskelpoisia menoja.

Iso osa asunto-osakeyhtiöiden remonteista jää nykyisen lainsäädännön kotitalousvähennyssäädösten ulkopuolelle, kun vastaavissa remonteissa omakotitaloasujat hyötyvät kotitalousvähennyksestä.

– Tämä asettaa ihmiset verotuksessa eriarvoiseen asemaan ja hidastaa taloyhtiöiden intoa tehdä energiatehokkuutta parantavia remontteja ja toteuttaa talokohtaisia uusiutuvan energiantuotannon hankkeita, Tanus muistuttaa.

Lakialoitteessa ehdotetaan, että asunto-osakeyhtiöiden osakkaat voisivat vähentää verotuksessa energiatehokkuutta parantavista tai hajautettua energiantuotantoa edistävistä asennus- ja remonttihankkeista aiheutuvia työkustannuksia enimmillään 2 400 euroa vuodessa. Summa vastaa nykyistä kotitalousvähennystä, eli aloitteessa on kyse kotitalousvähennyksen soveltamisalan laajentamisesta.

– Jos Suomi on tosissaan uusiutuvan ja hajautetun energian lisäämisessä ja energiatehokkuuspotentiaalin hyödyntämisessä, pitää myös kansalaiset ja asunto-osakeyhtiöt saada mukaan energiaremonttiin, Tanus vaatii.

Kristillisdemokraattien varapuheenjohtajan Sari Tanuksen  mielestä  kotitalousvähennyksen laajentaminen maksaisi itsensä nopeasti takaisin lisääntyneinä työpaikkoina,  energiatoimialan kehittymisenä ja tuontisähkön vähenemisenä.

 

 

Ylös