Kristillinen ihmiskäsitys ja psykologinen tieto lyövät kättä

11.10.2015 klo 12:15 Kotimaa Samuli Rissanen

Suomen ACC kokoaa yhteen kristillisen terapian ja sielunhoidon alalla toimivia henkilöitä ja yhdistyksiä sekä kehittää ja edistää kristillistä terapiaa ja sielunhoitoa Suomessa.

Pastori-terapeutti Seppo Jokisen kirjat toivat terapeuttisen sielunhoidon laajan yleisön tietoisuuteen 1990-luvulla. Jokisen Rikotusta eheä-kirjan huomattiin sopivan paitsi tueksi omaan eheytymisprosessiin, myös oheismateriaaliksi sielunhoidollisiin ryhmiin ja keskustelupiireihin. Sisällöstä kehittyi myös Rikotusta eheä (RE)-sielunhoitoterapiamalli.

Terapeuttisessa sielunhoidossa yhdistyvät psykologinen tieto ihmisestä ja kristillinen ihmiskäsitys.

2000-luvulle tultaessa kristillisen sielunhoidon ja auttamistyön kirjo oli jo laajentunut siinä määrin, että alalla toimivat kokivat tarpeelliseksi verkostoitua, ja luoda yhteisiä pelisääntöjä toiminnalle. Vuonna 2005 perustettu Suomen ACC kokoaa kristilliseltä arvopohjalta terapia- ja sielunhoitotyötä tekevät henkilöt ja yhteisöt yhteistoimintaan, tavoitteena kehittää ja edistää kristillistä terapiaa ja sielunhoitoa Suomessa.

Mukaan lähti useita yhdistyksiä, kuten tunne-elämältään ja ihmissuhteissaan rikkinäisiä auttava Elävät vedet ry, kristillinen tervehtymismiskeskus CHC, kristillistä sielunhoitoa ja sielunhoidon kursseja järjestävä Suomen Elijah ry sekä kristillinen terapiakeskus Soteria.

Suomen sielunhoitoterapeutit ry, Iso Kirja opisto sekä Perheniemen evankelinen opisto ovat niin ikään Suomen ACC ry:n jäsenyhdistyksiä.

Tällä hetkellä mukana on kahdeksan yhteisöä, parikymmentä varsinaista henkilöjäsentä ja 130 kannattajajäsentä. Yhdistyksen joka toinen vuosi järjestetystä konferenssista on jo tulut perinne, samoin konferenssia edeltävästä ammattilaisille suunnatusta koulutustapahtumasta.

Tammikuussa 2016 Tampere-talossa järjestettävä konferenssi juhlistaa samalla ACC:n 10-vuotista taivalta Suomessa. Alusta lähtien ACC:n hallituksessa toiminut Toni Terho kertoo, että yhteisten pelisääntöjen tarkoituksena oli myös kristillisen sielunhoidon ja auttamistyön laadun nostaminen.

– Yhtäältä haluttiin vastata kysymykseen, miten erilaiset sielunhoito- ja terapiakoulutukset suhteutuvat toisiinsa ja luoda niitä koskevia yhteisiä standardeja.

Terapeuttisessa sielunhoidossa yhdistyvät psykologinen tieto ihmisestä ja kristillinen ihmiskäsitys.

Terho muistuttaa, että mikään auttamistyö ei ole neutraalia siinä mielessä, että se pohjautuu aina johonkin ihmiskäsitykseen. ACC:n toiminnan piirissä olevien jäsenten toiminta perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen.

– Se pohjautuu klassiseen kristinuskoon eli ennen kaikkea Raamattuun ja apostoliseen uskontunnustukseen, Terho kertoo.

Suomen ACC tarjoaa sekä sielunhoidon ja terapian koulutuksille että koulutuksen käyneille henkilöille mahdollisuutta ulkopuoliseen arviointiin eli akkreditointiin. Arviointi tapahtuu vertaamalla koulutusta tai yksilöä Suomen ACC:n laatimiin kriteereihin.

Perustason sielunhoidollisen koulutuksen saaneet ovat ruohonjuuritason auttajia, monesti paikallisseurakunnissa toimivia rukouspalvelijoita ja sielunhoitoavustajille. Sielunhoitoterapeuttisen tason auttajat ovat käyneet puolestatoista kahteen vuoteen kestäneen sielunhoitoterapiakoulutuksen. Psykoterapeutin ammattinimike puolestaan on suojattu ja VALVIRA:n alainen.

Suomen ACC:n piirissä toimii auttajia kaikilta kolmelta tasolta.

– Se ei ole arvojärjestys, vaan kaikkia toimijoita tarvitaan, Terho sanoo.

 

Ylös