Hallitus teki esityksensä avioliittolain muutoksista kiireellä

16.10.2015 klo 09:20 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraatit pitävät hallituksen esitystä sukupuolineutraalin avioliittolain vaatimista lainmuutoksista kiireellä ja heikosti valmisteltuna.

Hallitus päätti eilen sukupuolineutraalin avioliittolain vaatimista lainmuutoksista.

Esityksen valmistelussa on kiirehditty ja isoja periaatteellisia kysymyksiä on käsitelty ikään kuin teknisinä yksityiskohtina

Esityksen mukaan rekisteröidyn parisuhteen voi halutessaan muuttaa avioliitoksi yhteisellä ilmoituksella maistraattiin. Avioliittolain muutoksen tultua voimaan 1.3.2017 myös samaa sukupuolta olevat aviopuolisot voisivat adoptoida yhdessä. Hallitus antoi esityksensä yksimielisesti.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ei pidä hyväksyttävänä avioliiton solmimista pelkällä ilmoitusmenettelyllä ja edellyttää, että avioliittoon vihittävät jatkossakin antavat asiaan kuuluvan valan todistajien läsnä ollessa.

– Esityksen valmistelussa on kiirehditty ja isoja periaatteellisia kysymyksiä on käsitelty ikään kuin teknisinä yksityiskohtina, KD-ryhmän kannanotossa todetaan.

KD-ryhmä arvostelee myös sitä, ettei lain valmistelussa ole tehty lainkaan lapsivaikutusten arviointia, vaikka eduskunta edellyttää lapsivaikutusten arvioinnin tekemistä kaikkeen lapsiin kohdistuvaan lainsäädäntöön.

Kristillisdemokraatit muistuttvat myös, että merkittävä joukko maita tulee sukupuolineutraalin avioliittolain myötä kieltämään adoptiot Suomeen, mikä vaikeuttaa kaikkien parien adoptiomahdollisuuksia.

Esitys jättää Kristillisdemokraattien mielestä huomioimatta sen, että avioliittokäsityksen eriytymisen seurauksena osa kirkkokunnista mahdollisesti luopuu vihkimisoikeudesta. Tämä lisäisi maistraattien kuluja merkittävästi.

– Esityksen muutokset ovat historiallisesti ja kulttuurisesti merkittäviä ja koskettavat myös perusoikeuksia ja vaatisivat siksi asianmukaisesti järjestettyä laajaa lausuntokierrosta sekä vaikutusarviointia. Nyt hallitus on kiirehtinyt, KD-ryhmä kritisoi.

Ylös