”Työn sankarit” pääsevät eläkkeelle jatkossakin 63-vuotiaana-harvempi täyttää ehdot

19.10.2015 klo 14:13 Kotimaa Samuli Rissanen

Vuonna 2017 voimaan tuleva eläkeuudistus nostaa eläkeikää asteittain 65 ikävuoteen. Sen sijaan työuraeläkkeen voi saada jo 63-vuotiaana.

Eläkeuudistus tuo mukanaan kokonaan uuden eläkelajin, työuraeläkkeen. Monen ehdon tulee kuitenkin täyttyä: Eläkkeen voi saada jo 63-vuotiaana, jos takana on vähintään 38 vuoden työura rasittavassa ja kuluttavassa työssä kuten siivous- ja rakennusalalla, teollisuudessa tai esimerkiksi psykiatrisessa laitoshoidossa.

Työuraeläkettä voisi kutsua myös ”työn sankarien eläkkeeksi”

Lisäksi vaaditaan työkykyyn vaikuttava sairaus. Sen ei tarvitse olla niin vakava kuin työkyvyttömyyseläkkeeseen vaadittava sairaus. Esimerkiksi sydän- ja verisuonisairaudet tai lievemmät selkäsairaudet tai mielenterveysongelmat saattavat oikeuttaa työuraeläkkeeseen.

Työuraeläkettä voisi kutsua myös ”työn sankarien eläkkeeksi”.

Työ katsotaan raskaaksi ja kuluttavaksi, jos se sisältää esimerkiksi hankalia työasentoja, suurta lihasvoimaa vaativia työliikkeitä, työskentelyä poikkeuksellisen vaativassa vuorovaikutteisessa työssä tai työssä, jossa on korkea tapaturman riski.

Ammattiryhmiä, joille työuraeläke voi olla mahdollinen, voivat olla esimerkiksi siivouksen, palo- ja pelastusalan, rakennustyön sekä teollisuuden työntekijät. Potentiaalisia saajia voivat olla myös sosiaali- ja terveysalan vaativaa asiakas- ja potilastyötä, kuten esimerkiksi saattohoitoa, psykiatrista laitoshoitoa ja huostaanottoja tekevät henkilöt.

Työuraeläke on tasoltaan hiukan vanhuuseläkettä pienempi.

Ylös