”Avioliitto on tasa-arvoinen jo nyt”

22.10.2015 klo 14:28 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsäsen mukaan avioliitto on tasa-arvoinen jo nyt, sillä puolisoiden tasavertaisuus on nykyiseen lakiin kirjoitettu periaate. Sen sijaan hallituksen esittämiltä avioliittolain muutoksilta puuttuu lapsivaikutusten arviointi kokonaan.

Kansanedustajat ruotivat tänään lähetekeskustelussa sukupuolineutraalin avioliittolain liitännäislakeja. Hallitus hyväksyi viime viikolla yksimielisesti esityksen lakimuutoksista, jotka tarvitaan, jotta sukupuolineutraali avioliitto tulisi voimaan maaliskuussa 2017.

– Aviopuolisoista on 50 prosenttia on miehiä ja 50 prosenttia naisia

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen kertoo blogikirjoituksessaan olevansa pettynyt siihen, että hallitus päätti kiirehtiä liitännäislait eduskunnan käsittelyyn, vaikka kansalaisaloite nykyisen avioliittolain säilyttämiseksi keräsi yli 100 000 nimeä ja on tulossa eduskunnan käsittelyyn.

– Aito avioliitto-kansalaisaloite pyrkii kumoamaan avioliittolakiin tehtävät muutokset. Hallituksen olisi pitänyt odottaa, että eduskunta saa käsiteltäväkseen nyt jätettävän uuden kansalaisaloitteen ja pääsee äänestämään siitä ennen kuin se esittelee liitännäislait, Räsänen kritisoi.

Hän ei näe mitään syytä muuttaa nykyistä avioliittolakia. Avioliittolain muutoksia markkinoitiin tasa-arvoistavina, mutta Räsäsen mielestä avioliitto on oikeudellisesti tasa-arvoinen ja yhdenvertainen jo nyt. Hän muistuttaa, että puolisoiden tasavertaisuus on nykyiseen lakiin kirjoitettu periaate. Mahdollisuus solmia avioliitto on jokaisella naimattomalla täysi-ikäisellä. Sukupuolikiintiö, jollaisia yhteiskunnan monilla osa-alueilla tasa-arvon nimissä ajetaan, on avioliitossa jo lähtökohtana.

– Aviopuolisoista on 50 prosenttia on miehiä ja 50 prosenttia naisia, Räsänen kirjoittaa.

Räsäsen mielestä nykyinen eduskunta voi halutessaan kumota edellisen eduskunnan hyväksymät lait.

– Demokratiaan kuuluu myös se, että vaaleissa valittu eduskunta voi muuttaa edellisen eduskunnan tekemiä päätöksiä. Näin tapahtuu jatkuvasti.

Räsäsen mukaan myös hallitus voi niin tahtoessaan joko edistää tai jarruttaa sukupuolineutraalin avioliittolain voimaan saattamista tai jopa estää sen.

Nyt hallitus kuitenkin näyttää kiirehtineen muutosten voimaan saattamista. Räsänen ei pidä lakimuutosten kiirehtimistä perusteltuna. Hänen mielestään avioliittolakiesityksen muutokset ovat historiallisesti ja kulttuurisesti merkittäviä, koskettavat perusoikeuksia ja vaatisivat siksi laajaa lausuntokierrosta sekä vaikutusarviointia.

– Esitys jättää huomioimatta, että kristilliset kirkot, jotka suorittavat suurimman osan avioliittoon vihkimisistä, eivät ole vielä muodostaneet kantaa uuteen tilanteeseen. On mahdollista, että avioliittokäsityksen eriytymisen seurauksena osa kirkkokunnista luopuu vihkimisoikeudesta.

– Tämä lisäisi maistraattien kuluja merkittävästi. Arvio maistraattien kasvavista kuluista voidaan tehdä uskottavasti vasta, kun kirkkokuntien päätökset ovat tiedossa.

Räsäsen mielestä kriittistä avioliittolain liitännäislakien kannalta on myös se, ettei lapsiarviointia lakimuutosten vaikutuksista ole tehty lainkaan. Sukupuolineutraali avioliittolain myötä samaa sukupuolta olevien parit saavat myös adoptio-oikeuden.

Räsänen on itse estynyt osallistumasta eduskunnan kyselytunnin jälkeen alkavaan keskusteluun,  sillä hänellä on samaan aikaan parlamentaarisen sote-ryhmän kokous.

Räsänen on sote-ryhmässä KD:n ainoa edustaja.

 

Ylös