Hallitus, järkeä lukukausimaksuihin!

4.11.2015 klo 06:30 Politiikka KD Lehti

Kristillisdemokraattiset Nuoret vaativat hallitukselta järkeä lukukausimaksuihin. KD Nuoret ottivat vuosikokouksessaan kantaa ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuihin.

Suomen hallituksen esityksen mukaan Euroopan talousalueen maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta perittäisiin lukukausimaksuja vähintään 1 500 euroa vuodessa. Maksut koskisivat ylemmän ja alemman korkeakoulututkinnon vieraskielisiä ohjelmia.

KD Nuoret on valmis hyväksymään lukukausimaksut, jos opiskelijoille annetaan mahdollisuus saada maksut takaisin verovähennyksinä. Mahdollisuus verovähennyksiin edellyttäisi opiskelijan työllistymistä Suomeen ja opintojen etenemistä tavoiteajassa.

KD Nuoret antaisi korkeakouluille vapauden päättää lukukausimaksujen tasosta tarkemmin, mutta vaatii samalla selkeitä suunnitelmia siitä, miten koulutusohjelmia markkinoitaisiin ulkomaalaisille hakijoille.

– Suomi tarjoaa laadukasta ja korkeatasoista koulutusta ilmaiseksi. Mielestäni koulutuksesta voidaan periä maksua ETA-maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta, mutta on kohtuullista palauttaa maksut Suomeen työllistyvälle opiskelijalle. Tätä kautta on mahdollista houkutella tänne tulevia opiskelijoita myös työllistymään Suomeen, toteaa KD Nuorten tuleva 2. varapuheenjohtaja Nelli-Maria Rantala.

Lukukausimaksuja vastustavat pelottelevat usein Ruotsin tilanteella, missä opiskelijamäärät romahtivat lukukausimaksujen käyttöönoton myötä. On kuitenkin huomioitava, että naapurimaassamme koulutuksen hinnat lähtevät noin 10 000 eurosta ylöspäin. Esittämänsä työllistymiskannusteen yhteydessä KD Nuoret pitää Suomeen kaavailtua tasoa siis varsin kohtuullisena.

Ylös