Talousvaliokunta kannattaa kauppojen vapaata aukioloa

4.12.2015 klo 15:12 Kotimaa Esa Erävalo

Talousvaliokunta puolsi tänään hallituksen lakiesitystä, joka kumoaisi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain.

Parturi- ja kampaamoliikkeistä ei ollut erimielisyyttä, mutta vähittäiskaupan aukiolosta pyhäpäivinä tekivät yhteisen vastalauseen vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen ja KD:n Sari Essayah. Sosialidemokraatit tekivät toisen vastalauseen, jossa edellytettiin, että työmarkkinaosapuolten kesken saadaan sovituksi lakimuutoksen vaikutuksista henkilöstön asemaan — esimerkiksi palkkaukseen, työaikoihin sekä työturvallisuuteen ja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Vastalauseet hävisivät talousvaliokunnan äänestyksessä tänään.

Hallituksen esitys kumoaisi vähittäiskaupan aukiolon sääntelyn kokonaisuudessaan lukuun ottamatta kauppakeskusympäristössä toimivan pienyrittäjän suojaksi säädettyä lainkohtaa.

Sarkkisen ja Essayahin vastalauseen mukaan hallituksen esitys liikeaikalain kumoamisesta ei täytä hyvän ja tasapainoisen lainsäädännön kriteereitä.

Valmistelun aikana työmarkkinaosapuolet ja henkilöstön asema olisi tullut ottaa paremmin huomioon

”Ennen lakiesityksen antamista hallituksen olisi pitänyt tehdä laajat vaikutusten arvioinnit ja kattavat kansainväliset vertailut. Valmistelun aikana työmarkkinaosapuolet ja henkilöstön asema olisi tullut ottaa paremmin huomioon”, sanotaan vastalauseessa.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on aiemmin lausunnossaan tuonut esille kysymyksiä esitetyn lainmuutoksen vaikutuksista mm. liittyen päivähoidon järjestämiseen, työmatkoihin, työturvallisuuteen, perhe-elämään ja lakiesityksen sukupuolivaikutusten arvioinnin tekemiseen. On arvioitu, että aukioloaikojen vapauttaminen tulee lisäämään yö- ja yksintyöskentelyä ja sitä kautta väkivallan uhkaa.

”Yhteisten lepoaikojen ja juhlapyhien viettämismahdollisuuksien vähentäminen kaupanalalla työskentelevien perheiltä on iso valinta. Kauppojen aukioloaikojen vapauttamisen mukanaan tuoma muutos on myös kulttuurisesti iso ja vaikuttaa koko yhteiskunnan rytmiin ja erityisesti juhlapyhien viettoon.”

Nykyinen laki suosii erityisesti päivittäistavarakaupan pieniä toimijoita, kun ne ovat saaneet vapaammista aukioloajoista kilpailuetua suhteessa isoihin yksiköihin.

”Lainmuutoksen toteutuessa pienet ruokakaupat ja kioskit saattavat joutua laittamaan lapun luukulle.  Kaupan keskittyminen suuriin yksiköihin on epätoivottavaa niin yhdyskuntarakenteen, liikenteen kuin autottomien ihmisten palvelutarpeiden kannalta.” pohditaan vastalauseessa.

Kyselyjen mukaan kuluttajat ovat melko tyytyväisiä kaupan nykyisiin aukioloaikoihin. Aukioloaikojen sääntelemättömyyden ei uskota juuri lisäävän alan työllisyyttä.

Ylös