Valiokunta lisäsi budjettiin 40,2 miljoonaa euroa

10.12.2015 klo 13:21 Politiikka Esa Erävalo

”Ensi vuoden talousarvio pitää sisällään monia lyhyellä aikavälillä kielteisiä sopeuttamistoimia,” totesi valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Timo Kalli, kun valiokunta julkisti tänään mietintönsä.

Muiden hallituspuolueiden edustajat säestivät, että säästötoimet ovat tarpeen, kun ensi vuoden budjetti on vielä 5,3 miljardia euroa alijäämäinen ja vuosikymmenen loppuun asti otetaan lisää velkaa.

”KD:ssa olisimme toivoneet hallitukselta yrittäjävähennystä, jotta saisimme lisää yritystoimintaa ja sitä kautta työllisyyttä”, korosti KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Peter Östman.

Valiokunta teki pienet 40,2 miljoonan korjaukset hallituksen talousarvioesitykseen. Viiden oppositiopuolueen toisistaan monella tavalla eroavissa vaihtoehtobudjeteissa korjausesitykset olivat kymmen- jopa viisikymmenkertaisia. Mutta valiokunnan pienten lisäysten kohdentamisiin olivat oppositiopuolueetkin kyenneet vaikuttamaan.

”Esimerkiksi Viexpon toimintaan osoitetuilla 120.000 eurolla voidaan vientiä lisätä panostukseen nähden kymmenkertaisesti”, totesi Peter Östman.

”Esimerkiksi Viexpon toimintaan osoitetuilla 120.000 eurolla voidaan vientiä lisätä panostukseen nähden kymmenkertaisesti”, totesi Peter Östman. KD:n mukaan myös panostuksilla harmaan talouden toimintaan olisi saatu moninkertaiset tuotot panostuksiin nähden.

Suurimmat lisäykset olivat neljä miljoonaa euroa nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön ja kuusi miljoonaa euroa Kimolan kanavan kunnostamiseen, minkä kautta avautuu vesiyhteys Kymenlaaksosta Päijänteelle. Veteraanien kuntoutus sai sekin neljä miljoonaa euroa.

Erityisen hyvänä Peter Östman pitää valiokunnan esittämiä lisäyksiä perusopetuksen laadun parantamiseen ja kerhotoimintaan sekä nuorisotakuun toteuttamiseen.

”Perusopetus ja nuorisotakuu olivat vahvasti esillä myös KD:n vaihtoehtobudjetissa ja on hyvä, että valiokunta huomioi nämä kohteet. Lisäykset eivät kuitenkaan ole riittäviä tarpeeseen nähden”, Östman sanoi.

Valiokunta lisäsi talousarvioon myös muita kristillisdemokraattien kannattamia määrärahalisäyksiä. Määrärahojen korotukset oli kohdennettu muun muassa tuomioistuinten ruuhkien helpottamiseen, poliisin toimintamenoihin, pk-yritysten kansainvälistymiseen, päihdeäitien palveluiden turvaamiseen ja veteraanien kuntouttamiseen. Kristillisdemokraatit pitävät myös hyvänä valiokunnan päätöstä myöntää Iso Kirja -opistolle avustusta toiminnan kehittämiseen.

 

 

Ylös