KD-ryhmä hyväksyy Stubbin anteeksipyynnön

15.12.2015 klo 15:16 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ei pitänyt Vasemmistoliiton ja Vihreiden välikysymystä Alexander Stubbin virheellisistä lausunnoista tarpeellisena.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen piti välikysymystä ministeri Alexander Stubbin lausunnoista yhtenä 20-vuotisen eduskuntauransa ”turhimmista.”

– Vaikka ministerin vastaus oli virheellinen, en usko, että hän tarkoituksellisesti tai tietoisesti yritti viedä eduskuntaa harhaan. Sellaisessa ei olisi mitään järkeä.

Hän kiteytti KD:n kannan välikysymyskeskustelussa kolmeen pointtiin.

– Ensimmäiseksi valtiovarainministeri antoi eduskunnalle virheellistä tietoa hallintarekisteriä koskevista viranomaislausunnoista, Räsänen aloittaa.

Sitten valtiovarainministeri myönsi antaneensa virheellistä tietoa ja pyysi tätä eduskunnan edessä anteeksi.

Räsänen muistuttaa, että kolmanneksi valtiovarainministeri muutti kyseistä esitystä niin, etteivät hallintarekisterit, joista annettiin virheellistä tietoa, enää sisälly lain valmisteluun.

Näin ollen Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä hyväksyy valtiovarainministeri Alexander Stubbin anteeksipyynnön.

Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki nosti esiin politiikan kirjoitetut ja kirjoittamattomat säännöt, jonka mukaan ministerillä on erityinen velvollisuus sekä valansa että perustuslain pohjalta rehellisyyteen.

Räsäsen mielestä totuudessa pysymisen eettinen vaatimus pätee myös kansanedustajiin.

– Emme saa antaa väärää todistusta tai kuvaa toisistamme. Tässä salissa on liian paljon toisten edustajien sanomisten tahallista väärinymmärtämistä, sanomisten ja tekemisten vääristelyä ja liioittelua, KD:n ryhmäpuheen pitänyt Räsänen sanoi.

Välikysymyksen keskiössä on valtiovarainministerin lausunto hallintarekisteriä koskevista viranomaislausunnoista. Stubbin mukaan lausunnoista noin 90 prosenttia oli myönteisiä, vaikka oikeampi luku oli noin 10 prosenttia.

– Vaikka ministerin vastaus oli virheellinen, en usko, että hän tarkoituksellisesti tai tietoisesti yritti viedä eduskuntaa harhaan. Sellaisessa ei olisi mitään järkeä.

– Viranomaislausunnot ovat julkisia ja kaikkien tarkistettavissa. Viranomaislausunnoissa ei myöskään ollut mitään yllättävää. Viranomaisten huolet omistustietojen julkisuudesta ja hallintarekisterien sallimisen riskeistä harmaan talouden kannalta ovat olleet tiedossa jo pitkään, Räsänen muistuttaa.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän mielestä muut oppositiopuolueet voisivat käyttää huolellisempaa harkintaa välikysymyksen käyttämisessä. KD-ryhmä epäili, että opposition yhteinen instrumentti kärsii inflaation, jos sitä käytetään liian löyhin perustein.

Sen sijaan Kristillisdemokraatit pitivät aiheellisena välikysymyksessä esitettyä moitetta eri lakihankkeiden heikosta valmistelusta.

– Hallituksen toiminta lainvalmistelussa on ollut poikkeuksellisen poukkoilevaa. Esityksiä on peruttu ja muutettu hätäisesti ja monet syksyn aikana tuoduista esityksistä ovat olleet puutteellisesti valmisteltuja. Vaikutusarvioinnit ovat jääneet tekemättä, Räsänen listasi.

Eduskunnalle on tuotu esimerkiksi useita lapsiin vaikuttavia lakihankkeita, joista lapsivaikutusten arviointi on puuttunut kokonaan.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä odottaa, että hallitus ottaa oppia kuluneen syksyn aikana tehdyistä virheistä.

– Lainvalmistelussa tulee olla huolellisempi ja eduskunnan pitää saada kaikki oleellinen tieto, Räsänen sanoo.

– Odotamme myös muilta oppositiopuolueilta vastuullisuutta. Ilkkumisella ja räyhäämisellä ei edistetä hallituksen eikä opposition ajamia asioita, vaan heikennetään eduskunnan arvovaltaa kansalaisten silmissä.

Ylös