”EU:ssa ei tunneta eikä ymmärretä Suomen reserviläisarmeijan luonnetta”

17.12.2015 klo 10:33 Politiikka Samuli Rissanen

EU:n asedirektiiviä käsitellään tänään alkavassa Eurooppa-neuvostossa osana terrorismin torjuntaa. KD:n Päivi Räsäsen mielestä direktiiviehdotus kuvastaa sitä, että EU:ssa ei ole tietoa Suomen reserviläisarmeijan luonteesta. Asiaa pitäisi valaista ja hallituksen kutsua asianomainen komissaari tutustumaan Suomen tilanteeseen.

Suomen eduskunta ja hallitus ilmaisi eilen selkeän kielteisen kannan EU:n asedirektiivin muutokseen, jolla kiellettäisiin kertatulta ampuvien, mutta sarjatulta muistuttavien ampuma-aseiden hallussapito ykistyishenkilöiltä.

– Oikean tiedon välittäminen komissiolle auttaisi Suomen kannan huomioimista asedirektiivin uudistuksen yhteydessä, Räsänen arvioi.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsäsen mielestä direktiivimuutos kuvaa sitä, että EU:ssa ei selkeästi tunneta eikä ymmärretä Suomen reserviläisarmeijan luonnetta.

Räsäsen mielestä nyt olisi oikea hetki kutsua sisäasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos Suomeen tutustumaan suomalaiseen reserviläis- ja maanpuolustustoiminnan erityispiirteisiin sekä suomalaisten reserviläisten ja metsästäjien aseiden käyttöön ja säilyttämiseen.

Hän muistuttaa, että asevelvollisuuteen perustuva maanpuolustus ja iso reserviläisarmeija on harvinainen ratkaisu jäsenmaiden parissa.

– Oikean tiedon välittäminen komissiolle auttaisi Suomen kannan huomioimista asedirektiivin uudistuksen yhteydessä, Räsänen arvioi.

Asedirektiivin muutoksella olisi erittäin kielteinen vaikutus Suomessa tehtävään vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön, reserviläisten harjoitusmahdollisuuksiin, metsästykseen ja asekeräilyyn.

– Reserviläiset tarvitsevat säännöllistä harjoittelua ja oman aseen hankinta on tästä syystä perusteltua. EU:n uusi asedirektiivi ei sovellu Suomeen samalla tavalla kuin muihin maihin, Räsänen huomauttaa.

EU:n asedirektiiviä käsitellään tänään alkavassa EU:n päämiesten huippukokouksessa osana terrorismintorjuntaa. Räsäsen mukaan laittomien aseiden kaupan, järjestäytyneeseen rikollisuuden ja terrorismin vastaiseen taisteluun tarvitaan laaja yhteistyötä ja järeitä toimia.

– Näihin tarkoituksiin kohdistetut toimet ovat hyviä ja sitä varten tarvitaan asedirektiivin uudistamista.

– Sen sijaan kaavaillut ampuma-aseiden hankkimista ja hallussapitoa rajoittavat määräykset vaikeuttavat kohtuuttomasti vapaaehtoisen maanpuolustuksen, metsästyksen ja urheiluammunnan harjoittamista.

Suomi hakee EU:lta vähintään poikkeusta asedirektiivin soveltamisessa.

 

Ylös