Noin 2 500 opiskelijalle lisää opintorahaa tammikuusta alkaen

17.12.2015 klo 07:45 Kotimaa KD Lehti

Opintorahoihin vaikuttavia opiskelijan vanhempien tulorajoja korotetaan 13 prosentilla tammikuusta alkaen. Korotus koskee ainoastaan muualla kuin vanhempansa luona asuvia 18–19 -vuotiaita toisen asteen oppilaitosten opiskelijoita.

Tulorajojen korotuksen ansiosta 2 345 opiskelijaa saa tammikuusta alkaen aiempaa suurempaa opintorahaa. Uusia opintorahan saajia tulee tuhatkunta.

Jos opiskelijan saaman opintotuen määrä muuttuu, hän saa Kelalta opintotukipäätöksen tämän tai kahden seuraavan viikon aikana.

Vanhempien vuositulot pienentävät opintorahan määrää, jos ne ovat vähintään 61 010 euroa, ja estävät opintorahan saamisen, jos ne ovat vähintään 80 200 euroa. Vanhempansa luona asuvilla ja alle 18-vuotiailla tulorajat ovat lähes 20 000 euroa alhaisemmat.

Vanhempien tulot eivät pienennä korkeakouluopiskelijoiden opintotukea eivätkä estä sen saamista.

Jo opintorahaa saavien opintotuet tarkistetaan hakemuksetta. Jos opiskelija ei vielä saa opintorahaa, hänen on haettava sitä.

Uusien verotietojen käyttö sen sijaan pienentää monen opiskelijan opintotukea.

Kela on viime viikonlopun aikana tarkistanut kaikkien niiden opintotukea saavien opiskelijoiden opintotuet, joilla vanhempien tulot vaikuttavat tai voivat vaikuttaa tukeen. Tarkistuksissa on huomioitu vanhempien uudet korotetut tulorajat, minkä lisäksi on otettu käyttöön vanhempien vuoden 2014 vahvistetun verotuksen tulotiedot.

Jos opiskelijan saaman opintotuen määrä muuttuu, hän saa Kelalta opintotukipäätöksen tämän tai kahden seuraavan viikon aikana. Päätöksen saajia on noin 27 700.

Useimmilla päätöksen saajilla opintotuki pienenee tammikuusta alkaen, koska vanhempien vuoden 2014 tulot ovat aiempaa suuremmat. Noin 2 000 opiskelijalla opintorahan tai opintorahan ja asumislisän maksaminen päättyy tarkistuksen seurauksena.

Ylös