Östman: Nyt satsattava cleantechiin ja tutkimukseen

21.12.2015 klo 12:49 Uutiset Esa Erävalo

– Puhtaan teknologian ja biotalouden ratkaisujen kysyntä kasvaa nopeasti, arvioi Peter Östman.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman puhui Suomi-Amerikka -seuran juhlaseminaarissa Seinäjoella. Östman otti esimerkiksi bioenergian.

– Tunnettuja suomalaisia innovaatioita ovat St1 ja sen kehittämät etanolix ja cellunolix-tekniikat, tai Nesteen Nexbtl-menetelmillä valmistetut biopolttoaineet. On vähemmän tunnettujakin bioenergian kehittäjiä, kuten Metener Oy:n kuivareaktori biokaasun tuotantoon tai Gasek Oy:n puukaasutin, joka toimii tietokoneohjatusti, mainitsi Peter Östman.

Erityisesti olemme huolissamme Teknologian tutkimus- ja kehittämiskeskus VTT Oy:n taloudellisesta ahdingosta.

Östman arvosteli tutkimusrahoituksen vähentämistä yhdeksi Sipilän hallituksen budjettiesityksen suurimmista virheistä.

– Erityisesti olemme huolissamme Teknologian tutkimus- ja kehittämiskeskus VTT Oy:n taloudellisesta ahdingosta.

– Monet nykyisistä menestyvistä suomalaisyrityksistä ovat saaneet alkunsa VTT:n tutkimusten siivittäminä ja sen rooli on keskeinen myös kehitettäessä uusia innovaatioita. VTT on mukana monissa EU:n yhteisissä tutkimushankkeissa, joista Suomi hyötyy, totesi Peter Östman.

VTT:n julkisesta rahoituksesta suurin osa tulee Innovaatiorahoituskeskus Tekesiltä.

Lausunnossaan talousvaliokunnalle Tekes laski hallituksen leikkausten vaikutuksen Tekesin innovaatiorahoituksen avustuksiin.

– Välillinen vaikutus pk-yrityksiin oli 23 miljoonan euron vähennys, yhteisvaikutus julkisiin tutkimusorganisaatioihin oli 102 miljoonan euron vähennys. Nämä yhteensä merkitsevät 2000 henkilötyövuoden vähennystä.

Näin jää syntymättä yli 250 patenttia tai IPS-oikeutta, yli 30 pilotti- tai demolaitosta, lähes 500 opinnäytetyötä ja lähes 200 uutta tuotetta tai palvelutuotetta.

– KD esitti vaihtoehtobudjetissaan lisärahoitusta sekä VTT:lle, Tekesille, että yliopistojen tutkimustoimintaan yhteensä 70 miljoonaa euroa, huomauttaa Peter Östman.

Kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetissa esitettiin myös 15 miljoonaa euroa uusiutuvan energian hankintoihin kotitalouksille ja toiset 15 miljoonaa euroa uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointitukeen.

– Näin pysyisimme tutkimuksen ja kehitystyön kärjessä ja saisimme rakennetuksi demo- ja pilottilaitoksia. Uskon, että Pariisin yksimielisyys ilmastonmuutoksen torjumisessa tulee avaamaan uusia vientinäkymiä suomalaisille puhtaan teknologian tuotteille, iloitsee Östman.

Ylös