Suomen hallituksen linjaukset Lähi-idän kriisissä huolestuttavat

20.1.2016 klo 16:36 Kolumnit Peter Östman

Palestiinalaiset ovat syyskuusta lähtien tehneet useita iskuja, enimmäkseen veitsillä aseistettuina, israelilaisia sotilaita ja siviilejä vastaan. Iskuja tehneet tai yrittäneet on yleensä surmattu.

Hamas ja Fatah ilmoittivat uudenvuodenaattona, että ne aikovat lisätä ”vastarintaiskuja” Israelia vastaan ja kehottivat palestiinalaisia valmistautumaan lisääntyvään väkivaltaan. The Jerusalem Post -lehden mukaan palestiinalainen islamistinen järjestö Hamas, joka on ollut vallassa Gazan alueella kymmenen vuotta, uhkaa valmistelevansa uutta itsemurhaiskujen aaltoa israelilaisia vastaan.

Olisin toivonut, että Suomen hallitus olisi voinut toimia puolueettomasti Lähi-Idän ratkaisuissa.

Myös Fatahin aseellinen siipi Al-Aqsan marttyyrien prikaati julkisti oman uhkauksensa käynnistää terrori-iskuja Israelia vastaan. ”Me olemme edelleen sitoutuneita aseellisen taistelun mahdollisuuteen. Jatkamme marttyyrien tiellä, kunnes koko Palestiina on vapautettu”, ryhmä kirjoitti Länsirannalla levittämässään lehtisessä.

Mitä tekee kansainväinen yhteisö?

Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström käytti viime viikolla puheenvuoron, jossa hän vaati perusteellista tutkimusta siitä, ovatko Israelin viranomaiset syyllistyneet palestiinalaisten laittomiin surmaamisiin viime kuukausien väkivaltaisuuksien yhteydessä. Taas kerran varsin yksipuolinen näkökanta ulkoministeri Wallströmiltä!

Ja mitä tekee EU? EU:n komissio antoi Israelin siirtokunnista peräisin olevien tuotteiden alkuperän merkitsemistä koskevan tulkintaohjeen 11. marraskuuta 2015. Tulkintaohjeella haluttaisiin varmistaa EU:n jo olemassa olevan lainsäädännön yhdenmukainen tulkinta sekä Israelin kanssa käytävän kaupan avoimuus ja toimivuus. Tulkintaohjeessa todetaan, että siirtokunnista peräisin olevien tuotteiden merkitseminen alkuperältään israelilaisiksi on kuluttajien kannalta harhaanjohtavaa ja sellaisenaan EU:n lainsäädännön vastaista.

Suomen hallitus yhtyi Euroopan komission esitykseen. Jätin marraskuun lopulla kirjallisen kysymyksen asiasta, miten Suomen hallitus suhtautuu EU komission linjaukseen. Kysymyksen allekirjoittivat kaikki Kristillisdemokraattien kansanedustajat.

Ulkoministeri Timo Soini vastasi, että valtioneuvosto katsoo tuotteiden alkuperämerkinnässä olevan kyse kuluttajanoikeuksista ja totuudenmukaisen tiedon antamisesta ja että hallitus käynnistää komission antaman tulkintaohjeen pohjalta kansallisen tarkastelun, joka tapahtuu koordinaatiossa asian- osaisten viranomaisten ja elinkeinoelämän kesken.

Tällä viikolla ulkoministeri Soini on myös yhtynyt EU:n ulkoministereiden yhteiseen kannanottoon koskien esimerkiksi palestiinalaisvaltion syntyä.

Jokainen sukupolvi on vastuussa omasta ajastaan. Myös me poliitikot. Olemme vastuussa siitä mitä tapahtuu nyt ja miten osaamme tunnistaa aikamme ilmiöt. Meidän velvollisuutemme on pitää huoli siitä, että historia ei unohdu, eikä toistu.

Velvollisuutemme on vaatia tasapuolista ja totuudenmukaista uutisointia ja yhteiskunnallista keskustelua tämän päivän tapahtumista. Suomen ulkopolitiikassa puolueettomuus on arvo, jota pitää vaalia.

Siksi olisin toivonut, että Suomen hallitus olisi voinut toimia puolueettomasti Lähi-Idän ratkaisuissa. Nyt hallituksen valitsema linja Lähi-Idän kriisissä huolestuttaa.

 

Ylös