Kananmunantuotanto korkeimmillaan kahteenkymmeneen vuoteen

13.2.2016 klo 16:24 Kotimaa KD Lehti

Maidon-, lihan ja kananmunien tuotanto kasvoi viime vuonna. Kananmunia tuotettiin seitsemän prosenttia enemmän kuin edellisvuonna ja tuotanto oli korkein sitten vuoden 1995. Meijereiden vastaanottama maitomäärä lisääntyi pari prosenttia.

Lihaa tuotettiin ennakkotietojen mukaan reilu 396 miljoonaa kiloa, mikä on kolme prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Tiedot ovat ennakkotietoja Luonnonvarakeskuksen (Luke) kotieläintilastoista.

Keskimääräiset ruhopainot nousivat edellisvuodesta. Sonnin keskimääräinen ruhopaino oli 346 kiloa, hiehon 245 kiloa ja lehmän 284 kiloa.

Kananmunien tuotanto kohosi reiluun 71 miljoonaan kiloon viime vuonna. Kananmunista 62 prosenttia tuotettiin virikehäkeissä, 33 prosenttia lattia- ja ulkokanaloissa ja 5 prosenttia luomukanaloissa.

Meijerimaidon määrä oli korkein sitten vuoden 2002.

Meijerit vastaanottivat maitoa noin 2 325 miljoonaa litraa vuonna 2015. Maitomäärä kasvoi vajaa kaksi prosenttia edellisvuodesta ja oli korkein kolmeentoista vuoteen.

– Luomumaitoa tuotettiin 15 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna ja tuotanto kohosi reiluun 54 miljoonaan litraan. Luomumaidon osuus tuotannosta oli kuitenkin vain pari prosenttia,  aktuaari Sanna Vuorisalo Luonnonvarakeskuksesta kertoo.

Maidontuottajien lukumäärä painui viime vuonna alle 8 000 tuottajan, ja vuoden lopussa tuottajia oli 7 890. Tuottajien määrä väheni noin kuudella prosentilla vuoden aikana. Lypsylehmiä oli noin 282 200, mikä on hieman vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

– Siipikarjanlihan tuotanto on kasvanut nyt jo kuutena peräkkäisenä vuonna. Viime vuonna siipikarjanlihaa tuotettiin reilu 117 miljoonaa kiloa eli reilu kolme prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Kasvua oli sekä broilerin- että kalkkunanlihan tuotannossa, Vuorisalo sanoo.

Viime vuonna myös sianlihan tuotanto kasvoi kolmisen prosenttia, ja tuotanto oli vajaa 192 miljoonaa kiloa. Sikojen teurastusmäärät kasvoivat, ja sikoja teurastettiin reilu kaksi miljoonaa kappaletta. Lihasian keskimääräinen ruhopaino kohosi parilla kilolla reiluun 90 kiloon.

Naudanlihan tuotanto kasvoi neljällä prosentilla vajaaseen 86 miljoonaan kiloon. Viime vuotta enemmän naudanlihaa on tuotettu viimeksi vuonna 2007. Nautojen teurastusmäärät kohosivat ja nautoja teurastettiin teurastamoissa 278 900 kappaletta.

Keskimääräiset ruhopainot nousivat edellisvuodesta. Sonnin keskimääräinen ruhopaino oli 346 kiloa, hiehon 245 kiloa ja lehmän 284 kiloa.

Ylös