Ulkomaalaisen henkilökortti myönnettäneen jatkossa kaikille oleskeluluvan saaneille

8.4.2016 klo 09:50 Uutiset KD Lehti

Ehdotus uudeksi henkilökorttilaiksi pitää sisällään muun muassa sähköisen asioinnin lisäämisen hakuprosessissa ja mahdollisuuden myöntää ulkomaalaisen henkilökortti myös niille oleskeluluvan saaneille, joilla ei ole ennestään henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.

Valtioneuvosto antoi eilen eduskunnalle hallituksen esityksen henkilökorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Ehdotus uudeksi henkilökorttilaiksi pitää sisällään muun muassa sähköisen asioinnin lisäämisen hakuprosessissa ja mahdollisuuden myöntää ulkomaalaisen henkilökortti myös niille oleskeluluvan saaneille, joilla ei ole ennestään henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.

Kortin voimassaoloaika sidottaisiin oleskeluluvan voimassaoloon.

Ulkomaalaisen henkilökortti voitaisiin jatkossa myöntää kaikille oleskeluluvan ja kotikunnan saaneille, mikä edesauttaisi luvan saaneiden kotoutumista. Jos hakijalla ei olisi ennestään henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voitaisiin tehdä sormenjälkivertailu oleskelulupakortin sormenjälkiin henkilöllisyyden todentamiseksi. Kortin voimassaoloaika sidottaisiin oleskeluluvan voimassaoloon.

Uuden henkilökorttilain on tarkoitus tulla pääosin voimaan loppuvuodesta 2016.

Henkilökortin hakuprosessia on tarkoitus joustavoittaa vastaavalla tavalla kuin passin osalta on jo tehty. Hakemuksen voisi laittaa vireille sähköisesti ja hakijalle voitaisiin tietyissä tilanteissa myöntää henkilökortti ilman asiointia viranomaisen luona. Hakemuksen voisi kuitenkin edelleen laittaa vireille myös henkilökohtaisesti asioiden. Valmis henkilökortti voitaisiin passien tavoin toimittaa niin sanottuna suoratoimituksena henkilökorttivalmistajalta hakijalle, jolloin hakija voisi noutaa henkilökortin yksityisen palveluntuottajan toimipisteestä.

Ehdotuksen mukaan Suomen ulkomaan edustustot voisivat myöntää henkilökortteja ulkomailla oleskeleville Suomen kansalaisille. Tämä parantaisi ulkosuomalaisten asemaa. Nykyisin vain poliisi voi myöntää kortin. Sähköinen asiointi ei kuitenkaan olisi mahdollista edustustoissa.

Lisäksi on tarkoitus ottaa käyttöön Suomen kansalaisen henkilökortti ilman matkustusoikeutta. Rikosepäilyyn, suorittamattomaan rangaistukseen tai asevelvollisuuteen liittyvissä tilanteissa tavallinen henkilökortti voitaisiin evätä. Henkilöllisyyden osoittamiseksi voitaisiin kuitenkin tällöin myöntää henkilökortti, jota ei voi käyttää matkustusasiakirjana.

Edellä mainituilla toimenpiteillä toteutetaan pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaa, jonka yhtenä kärkihankkeena on säädösten sujuvoittaminen. Niin sanottujen norminpurkutalkoiden tavoitteena on turhan sääntelyn purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen. Hallitusohjelman mukaan lupa- ja valitusprosessit sujuvoitetaan. Myös sisäisen turvallisuuden palvelutasoa parannetaan digitalisaation ja uusien teknologioiden avulla.

 

Ylös