Sininauhaliitto pyytää päättäjiä katsomaan totuutta silmiin

20.4.2016 klo 10:51 Kotimaa Esa Erävalo

Vaikka Sininauhaliitto viettää 80-vuotisjuhlaansa, työtä syrjäytettyjen ihmisten parissa riittää enemmän kuin kukaan toivoisi.

Köyhyys ja leipäjonot, ylisukupolvinen huono-osaisuus, peliriippuvuus tai päihde-ehtoinen elämä ovat jatkuvasti otsikoissa. Asunnottomuus uhkaa nuorten, perheiden ja maahanmuuttajien tulevaisuutta.

Sininauhaliitto muistuttaa, että päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät ovat liian usein ensimmäisten joukossa, kun kuntatasolla tehdään lyhytnäköisiä säästöjä. Nämä säästöt tulevat viiveellä korkojen kera vastaan järjestöjen tukimuotoja moninkertaisesti kalliimmissa palveluissa.

Totuus on, että Suomessa on yli 500 000 alkoholin riskikuluttajaa. Sininauhaliitto on huolissaan siitä, kuinka osa yhteiskunnan merkittävistä päättäjistä perustaa alkoholipoliittiset näkemyksensä tutkimuksellisen tiedon sijaan uskomuksille ja alkoholiteollisuuden lobbaukselle. Päihteiden käytöstä aiheutuu noin kuuden miljardin euron haittakustannukset. Lastensuojeluun ajautuu alkoholiongelmaisten lapsia joka päivä. Asunnottomia on maassamme yli 8 000.

Samalla kun päihteiden aiheuttamat ongelmat kasvavat, muuttuu auttajien tulevaisuus yhä epävarmemmaksi.

– Ymmärtävätkö päättäjät säästöpaineissa järjestötoimijoiden merkityksen? Haluammeko olla yhteiskunta, jossa sairastuneet, syrjäytetyt ja vaikeaan tilanteeseen joutuneet jäävät vaille ihmisarvoista kohtelua? Ohjaako alkoholipoliittista päätöksentekoa alkoholiteollisuuden lobbaus vai vastuullisuus, Sininauhaliiton johtaja Aarne Kiviniemi kysyy.

Sininauhaliitto on tehnyt työtä ihmisarvon puolesta vuodesta 1936. Sininauhaliiton jäsenyhteisöt tekevät ehkäisevää ja etsivää päihdetyötä, tarjoavat koteja asunnottomille ja tekemistä päihde-, mielenterveys- tai muista ongelmista kärsiville.

Ihmisarvoteot vaativat rohkeutta: uskallusta tietää, päättää ja tehdä toisen puolesta jotain, joka voi merkitä myös toimimista henkilön omaa välitöntä tahdonilmaisua vastaan. Rohkeus kumpuaa järjestöissä tehtävään työhön liittyvästä kokemustiedosta – vertaiskokemuksesta ja kokemusasiantuntijuudesta.

Sininauhaliiton jäsenjärjestöissä nukkuu joka yö 2 500 ihmistä tuetussa asumisessa, tehdään joka viikko 9 500 tuntia vapaaehtoistyötä ja kohdataan joka vuosi yli 9 000 ihmistä päiväkeskuksissa.

Sininauhaliitto on lähes sadan järjestön keskusliitto. Liitossa ja sen jäsenjärjestöissä toimii yli tuhat ammattilaista ja yli 2000 vapaaehtoista sekä lähes tuhat tukityöllistettyä. Liitto kokoaa laajoja yhteistyöverkostoja vaikeaan tilanteeseen joutuneen ihmisen auttamiseksi. Liiton ja sen jäsenyhteisöjen erityisosaamista ovat päihde- ja pelihaitat, riippuvuudet, mielenterveysongelmat, pitkäaikaisasunnottomuus sekä sosiaalinen työllistäminen.

Ylös