”Eläkeläisköyhyys nujerrettava” – Eläkeliitto huolissaan

21.4.2016 klo 07:55 Kotimaa KD Lehti

Eläkeliiton valtuuston kevätkokous vaatii toimia eläkeläisköyhyyden nujertamiseksi. Eläkeliiton mielestä tämä on kiireellisin eläkepoliittinen linjaus.

Nyt tarvitaan yhteisvastuuta kaikilta sukupolvilta. On uhka, että tulevaisuudessa eläkeläisköyhyys pahenee entisestään pitkäaikaistyöttömyyden ja pirstaleisten työsuhteiden takia.
Tämän vuoden alussa kansaneläke leikkautui 0,4 prosenttia. On täysin poikkeuksellista, että peruseläke pienenee. Hallituksen kehysriihessään ehdottama perusturvaetuuksiin liittyvä indeksiratkaisu vain huonontaa tilannetta.

Pienituloisimpia ovat erityisesti iäkkäät ja yksin asuvat naiset. Huomionarvoista on myös pienituloisten eläkeläismiesten lukumäärän nopea kasvu.

Suomessa on tällä hetkellä 1,5 miljoonan eläkeläisväestö. Yli puolet eläkeläisistä saa toimeentulonsa pääasiassa työeläkejärjestelmästä, jota on rakennettu yhteistuumin vuosikymmenien kuluessa. Kuitenkin lähes 700 000 henkilöä saa pienen työeläkkeen lisäksi kansaneläkettä tai pelkkää takuu- tai kansaneläkettä. Pienituloisimpia ovat erityisesti iäkkäät ja yksin asuvat naiset.

Huomionarvoista on myös pienituloisten eläkeläismiesten lukumäärän nopea kasvu.
Liittovaltuuston kevätkokous vaatii, että eläkeläisköyhyyden vähentämisessä toimenpiteitä on tarkasteltava kokonaisuutena. Eläketurvan riittävyyden lisäksi on kiinnitettävä huomioita asumisen tukemiseen, erityisesti yksinasuvien kohdalla.

Samoin valtuusto edellyttää, että pienituloisten eläkeläisten elämää kohtuuttomasti rasittavien lääkekustannusten sekä sosiaali- ja terveyspalvelumaksujen keventämiseksi on rakennettava tulosidonnainen maksukatto.

Eläkeliitto on Suomen suurin eläkeläisjärjestö. Järjestö valvoo ikäihmisten etuja sekä tarjoaa palveluja ja yhdessäolon mahdollisuuksia. Eläkeliitossa toimii lähes 130 000 jäsentä, 20 piiriä ja 403 paikallisyhdistystä.

 

Ylös