Tutkimus: Kolmannes lääkäreistä käyttää yli 6 tuntia työvuorosta tietotyöhön

21.4.2016 klo 08:44 Kotimaa Samuli Rissanen

Tietotyö rutiineineen kahmaisee jopa puolet erikoissairaanhoidon ammattilaisten työvuorosta, myös lääkäreillä.

Tietotyötä julkisessa terveydenhuollossa selvitettiin ensimmäistä kertaa laajasti Tekesin rahoittamassa, Digital Workforce Nordic Oy:n tuoreessa tutkimuksessa.

– Lääkäreistä on tullut kalliita sihteereitä

Kolmasosa kaikista vastaajista ilmoittaa kirjaavansa samaa tietoa useaan paikkaan yli 30 minuuttia työvuoron aikana, mikä lisää tietotyön määrää ja turhautuneisuutta.

Lääkäreistä 83 prosenttia on sitä mieltä, että nykyiset tietojärjestelmät keskustelevat huonosti keskenään.

– Lääkäreistä on tullut kalliita sihteereitä, eräs tutkimukseen osallistunut lääkäri sanoo.

Tietotyö on lisääntynyt kahden vuoden aikana kaikkien vastaajien keskuudessa, mutta erityisesti hoitajat (84 prosenttia vastaajista) kokevat tietotyön osuuden kasvaneen. Lääkäreistä jopa 62 prosenttia käyttää tietotyöhön yli 4 tuntia työvuorosta ja lähes kolmannes yli 6 tuntia.

Potilastietojen kirjaaminen ja ylläpito on eniten aikaa vievä tietotyön tehtäväkokonaisuus. Lääkäreiltä kuluu tähän työvuorosta 160 minuuttia, hoitajilta 185 minuuttia. Yli 70 prosenttia lääkäreistä ja hoitajista kokee, että tietokoneella tehtävä työ on pois potilastyöstä.

Tutkimukseen osallistui 5754 henkilöä yhdeksästä sairaanhoitopiiristä, jotka edustavat henkilömäärältään 64 prosenttia sairaanhoitopiirien henkilöstöstä. Vastausprosentti oli 9,2 prosenttia.

 

Ylös