Alkoholi nostaa tapaturma- ja syöpäriskiä kohtuukäyttäjilläkin

10.5.2016 klo 09:49 Politiikka Samuli Rissanen

Alkoholihaitat aiheuttavat Suomelle eri arvioiden mukaan 5–6 miljardin euron kustannukset joka vuosi.

Suurin osa summasta koostuu niin sanotuista välillisistä kustannuksista; esimerkiksi työelämässä alkoholin liikakäyttö laskee työtehoa, lisää sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrää sekä kasvattaa työttömyyttä.

Alkoholi nostaa tapaturmariskiä jo kohtuukäyttäjilläkin. Myös syöpäriski kasvaa jo silloin, kun alkoholia käyttää yhden annoksen päivässä.

Erikoistutkija Pia Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) arvioi, että kansantalouden kannalta olennaista on ehkäistä alkoholin aiheuttamaa työuralta syrjäytymistä.

Alkoholinkäytöllä ja väestön kuolleisuudella on selvä yhteys. Alkoholisyistä kuolleet ovat useimmiten riski- tai ongelmakäyttäjiä. Heistä vain noin 25 prosenttia oli töissä kuolemaa edeltävänä vuonna, kun samanikäisen väestön työllisyys on hieman yli 70 prosenttia.

17 vuotta aiemmin alkoholisyistä kuolleiden työllisyys oli kuitenkin lähes samalla tasolla kuin muiden.

Mäkelän mukaan valtaosa näistä alkoholisyistä kuolleista on alun perin ollut tavallisia työssäkäyviä kansalaisia.

– Varhainen puuttuminen terveydenhuollossa ja väestön vähäisempi alkoholinkäyttö auttaisivat useaa välttämään tämän polun, jolla he syrjäytyvät työelämästä ja kokevat muita vakavia haittoja alkoholinkäytöstään, hän arvioi.

Alkoholi nostaa tapaturmariskiä jo kohtuukäyttäjilläkin. Myös syöpäriski kasvaa jo silloin, kun alkoholia käyttää yhden annoksen päivässä. Siksi haittojen ehkäisy on tutkijoiden mukaan tehokkainta, kun saadaan muutettua koko väestön käyttäytymistä.

Alkoholiverotus tehokas tapa ehkäistä alkoholin haittoja ja kustannuksia

Tutkijoiden mukaan haittoja ja kustannuksia ehkäistään tehokkaimmin esimerkiksi alkoholin saatavuutta rajoittamalla ja ohjaamalla alkoholin hinnoittelua alkoholiverotuksen kautta.

Alkoholin myynnissä on huomioitava, että alkoholi ei ole tavanomainen hyödyke. Sen saatavuutta pitää säännellä niin, että alkoholin kulutus ja haitat eivät lisäänny.

Alko Oy:n hallituksen puheenjohtaja Harri Sailaksen mukaan alkoholihaitat lisääntyisivät merkittävästi, jos alkoholia myytäisiin kaikkina viikonpäivinä klo 9­–21 välillä yli 5 300 päivittäistavarakaupassa, kioskissa tai huoltoasemalla.

Ylös