Sekasin-kampanja rohkaisee nuoria puhumaan ongelmistaan

17.5.2016 klo 06:47 Kotimaa KD Lehti

Joka neljännellä nuorella on mielenterveyden häiriö, mutta apua ei saada ajoissa. Se on harmillista, sillä varhainen keskusteluapu ja hoito parantavat ennustetta.

Vuosittain noin 20–25 prosenttia nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Se on tärkein nuorten toimintakykyä heikentävä sairausryhmä, johon olisi saatava apua aikaisemmin.

Yle toteuttaa yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Suomen Mielenterveysseuran ja Mielenterveyden keskusliiton kanssa Sekasin-kampanjan, joka rohkaisee nuoria puhumaan ongelmistaan ja tarjoaa 24/7-keskusteluapua.

Jos apua ei ole saatavilla, nuoren psyykkinen oireilu jatkuu usein aikuisuuteen asti ja vaikuttaa koko elämään.

Noin puolet mielenterveyshäiriöistä alkaa ennen 14 vuoden ikää ja kolme neljännestä ennen 24 ikävuotta. Varhainen keskusteluapu ja hoito parantavat ennustetta pitkällä aikavälillä sekä vähentävät riskiä opiskelu- ja työkyvyn menettämiseen.

Mielenterveyden häiriö on vakava uhka nuoren kehitykselle. Häiriö vaikeuttaa ikäkauden kehitystehtäviä: itsenäistymistä, identiteetin rakentamista ja omaa elämää koskevien valintojen tekemistä. Jos apua ei ole saatavilla, nuoren psyykkinen oireilu jatkuu usein aikuisuuteen asti ja vaikuttaa koko elämään. Hyvä mielenterveys ei ole vain häiriöiden puuttumista, vaan ilmenee kykynä ihmissuhteisiin, sosiaaliseen osallistumiseen ja työntekoon.

Järjestöt tarjoavat jo nyt matalan kynnyksen apua, mutta eivät pysty vastaamaan näin suureen tarpeeseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa tulisi varmistaa, että nuoret saisivat apua mahdollisimman varhain oireiden ilmettyä. Kouluille tulisi antaa resursseja mielenterveyden edistämiseen ja pysyvien tukimuotojen ylläpitämiseen, sekä henkilöstön mielenterveysosaamisen kehittämiseen. Esimerkiksi koulupsykologi puuttuu 12 prosentista kouluista.

Suomen Mielenterveysseura, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Mielenterveyden keskusliitto toteuttavat Yleisradion kanssa SEKASIN-kampanjan, jonka tarkoitus on rohkaista nuoria puhumaan ongelmistaan sekä herätellä vaikuttajia mielenterveystyön haasteisiin.

Kampanja tarjoaa nuorille ilmaista keskusteluapua verkossa 23.–29. toukokuuta vuorokauden ympäri. Auttavat palvelut on koottu osoitteeseen www.sekasin247.fi
Ylös