”Huolestunut soteuudistuksen toteutumisesta” – Päivi Räsänen pitää uudistusta välttämättömänä ja vaikeana

21.5.2016 klo 08:50 Politiikka Kristiina Kunnas

Hallituksen päätös palvelujen siirtymisestä markkinaehtoisen kilpailun piiriin loi ison joukon vastaamattomia kysymyksiä ja lisäsi soteuudistuksen vaikeuskerrointa. – Näin huolestunut en tämän vaalikauden aikana ole vielä ollut, toteaa soten parlamentaariseen seurantaryhmään kuuluva Päivi Räsänen.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen osallistuu Kristillisdemokraattien edustajana soteuudistuksen parlamentaariseen seurantaryhmään.

Soteuudistuksen taival on ollut pitkä ja kivikkoinen.

Viime syksynä Suomi päätettiin jakaa kahdeksaantoista itsehallintoalueeseen ja viiteentoista sotealueeseen. Keväällä havaittiin, ettei tuo malli toimikaan. Miten tästä asiasta on tullut näin vaikea?

Päivi Räsänen muistuttaa, että meneillään on jo kolmas vaalikausi, kun sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta yritetään saada aikaan.

–     Mutta kyllä tämä oikeasti onkin vaikea harjoitus. Tässä on kyse sekä valtion että meidän lukuisien kuntien yhteistyöstä, että lisäksi perustuslaista, joka säätelee kuntien ja alueiden itsehallintoa. Kaikki nämä tuovat omat aika vaikeatkin reunaehtonsa näihin.

Köyhät ihmiset eivät enää saisi samalla tavalla palveluja kuin nyt, jonot kasvavat ja laatukin uhkaa heikentyä. Sen tähden on välttämätöntä, että me uudistetaan terveydenhuoltoa.

Räsänen huomauttaa, että hanke on äärettömän tärkeä.

–     ­Täytyy muistaa, että jos me näillä nykyisillä sote-palvelujen rakenteilla edetään väestömme ikääntyessä ja taloudellisen tilanteen tullessa yhä vaikeammaksi, ovat edessä kovin vaikeat ajat. Terveydenhuoltomme yksinkertaisesti ajautuu yhä epätasa-arvoisempaan tilanteeseen.

–     Köyhät ihmiset eivät enää saisi samalla tavalla palveluja kuin nyt, jonot kasvavat ja laatukin uhkaa heikentyä.

–     Sen tähden on välttämätöntä, että me uudistetaan terveydenhuoltoa.

Räsänen muistuttaa soteuudistuksen päätarkoituksesta.

–     Se on se, että pystyttäisiin painopistettä siirtämään peruspalveluihin, että ongelmiin pystyttäisiin ajoissa puuttumaan, että vältyttäisiin niiltä kalliilta, raskailta  erikoispalveluilta niin paljon kuin mahdollista, Räsänen sanoo.

–     Ei ole myöskään helppoa saada kaikkia poliitikkoja yhteisten päätösten taakse, hän toteaa.

Hallitus teki juuri yhtiöittämispäätöksen. Se mutkisti tilannetta entisestään. Syksyllä luvattiin, että suunnitelmat valmistuvat ennen lehtien puhkeamista. Lehti on jo puussa, kenties seuraavaksi lupaillaan jotain valmista siihen mennessä kun lehtiä haravoidaan.

–     Itse suhtauduin kuten Kristillisdemokraatitkin avoimesti uuteen suunnitelmaan. Olemme halunneet yhdessä etsiä ratkaisuja, emmekä nostaa omia kynnyksiä.

–     Mutta tällä hetkellä olen kyllä huolestunut. En ole tällä vaalikaudella ennen ollut näin huolestunut.

Räsänen kertoo huolestumisensa johtuvan siitä, että hallitus on poliittisilla kompromisseillaan jarruttamassa uudistuksen hyvää etenemistä.

–     Näimme jo tuon onnettoman aluejaon.  Nyt tuli tämä julkisten palvelujen yhtiöittäminen. Sitä ei ole missään muualla Euroopassa toteutettu tällä tavoin.

–     Pelkään, että tämä tulee kompastukseksi koko hankkeelle.

–     Hallituksen pitäisi rauhassa pohtia ja vetää pois turhat hankkeet.

–     On erittäin tärkeä, että tällä vaalikaudella tämä saadaan maaliin saakka.

Räsänen pelkää sitä, että terveydenhuolto valuu monikansallisiin yhtiöihin.

–     Haluan terveydenhuollon pysyvän suomalaisisa käsissä.

–     Nyt ei pitäisi vaarantaa tätä sopua ihan puhtaasti erilaisilla poliittisilla tavoitteilla.

 

Kuuntele Päivi Räsäsen koko haastattelu täältä, KD-Kompassi. Haastattelijana Merja Eräpolku.

 

 

 

 

 

 

 

Ylös