”Suomen tilanteessa sote-ratkaisujen olisi pakko hillitä kustannuksia” – Sari Tanus toivoo mutta epäilee

22.5.2016 klo 08:00 Politiikka Kristiina Kunnas

Kristillisdemokraattien kansanedustaja, gynekologi Sari Tanus toteaa tulevassa Lääkärilehdessä, että Suomen sote-ratkaisujen olisi pakko hillitä kustannuksia. Hän on kuitenkin epäileväinen, käykö niin todella.

KD:n Pirkanmaan kansanedustajalta, gynekologi Sari Tanukselta kysytään Lääkärilehdessä muun muassa sitä, uskooko hän sote-ratkaisun hillitsevän terveydenhuollon kustannuskehitystä.

– Sote-ratkaisut ovat valitettavasti tällä hetkellä vielä monin tavoin täysin avoimina ja sen vuoksi on mahdotonta arvioida, mikä malli toteutuu ja miten se vaikuttaa kustannuskehitykseen.

Tanus pelkää, että ilman kunnon kokonaisvaltaista ja pitkän aikavälin käytännönläheistä arviota kustannukset vain lisääntyvät.

– On olemassa suuri riski, että leikkaukset ja supistukset vain lisäävät kustannuksia eivätkä muutkaan sotelle asetetut tavoitteet täyty, Tanus arvioi.

– Päinvastoin palvelut karkaavat kauemmaksi ja pahoinvointi lisääntyy. Toivottavasti näin ei käy.

– Paljon riippuu siitä, saadaanko väestö harrastamaan liikuntaa, löytyykö ratkaisu ylipainon, yksinäisyyden, aikuistyypin diabeteksen ja masennuksen ongelmiin sekä alkoholin liikakäyttöön.

Tanus painottaa sitä, että Suomen tilanteessa sote-ratkaisujen täytyy hillitä kustannuksia.

– Se on mahdollista, jos ratkaisuja tehtäessä otetaan riittävästi huomioon alueiden erilaisuus ja myös eri alueiden väestön palvelutarpeen erilainen painottuminen. Paikallinen ja alueellinen tieto ja näkemys koko sote-sektorilta vapaaehtoistoimijoita myöten on otettava ratkaisuissa vahvasti huomioon.

– Matalan kynnyksen palvelut, hyvin varhainen auttaminen ja voimakas ennaltaehkäisyyn panostaminen tuovat säästöjä.

Tanus muistuttaa, että ratkaisuja suunniteltaessa ja asiakastyössä potilas- eli asiakaslähtöisyys, kokonaisvaltainen ote, riittävä aika kartoitukseen heti asiakaskontaktin alkuvaiheessa ja myös välittävä kannustaminen potilaan omien mahdollisuuksien käyttöönottoon ovat keskeisiä elementtejä onnistumisessa.

– Paljon riippuu siitä, saadaanko väestö harrastamaan liikuntaa ja löytyykö ratkaisu ylipainon, yksinäisyyden, aikuistyypin diabeteksen ja masennuksen ongelmiin sekä alkoholin liikakäyttöön

– Nopeiden muutosten ja kiireenkin keskellä inhimillisen välittämisen täytyy näkyä ja tuntua. Motivaatio ja yhteistyö ovat keskeisiä elementtejä. Euroja on suunnattava riittävästi henkilökuntaan, jonka hyvinvoinnista on huolehdittava. On hyödynnettävä vahvasti digitalisaatiota, tietotekniikkaa, mutta näiden on pysyttävä rengin asemassa – ne on palautettava rengin asemaan. Ne eivät saa viedä aikaa ja liikaa euroja potilailta. Vaativat, erityistason osaamista tai kallista laitteistoa tarvitsevat tutkimukset ja toimenpiteet on keskitettävä.

Tanus huomauttaa, että uusia ratkaisuja on löydettävä. Haaste on jättimäinen.

– Samalla hyvinvointia lisääviä elementtejä on nostettava voimakkaammin esiin. Esimerkiksi lähimmäisistä välittävä yhteisöllisyys, eri sukupolvien välinen vuorovaikutus ja apu ja yleensä suuren ikäihmisten joukon arvostuksen ja aktiivisuuden lisääminen vaikuttavat myös kustannuskehitykseen.

– Asenteet ja arvot määrittelevät myös sote-ratkaisuja.

– Jos hyviä kestäviä arvoja, riittävää tahtotilaa ja hyvää laaja-alaista yhteistyötä löytyy ratkaisuja tehtäessä, uskon, että on mahdollista riittävästi hillitä terveydenhuollon kustannuskehitystä, Tanus summaa.

 

Ylös