Ranskassa isä ja äiti katosivat julkisivusta ja lainsäädännöstä sukupuolineutraalin avioliittolain myötä

24.5.2016 klo 19:37 Politiikka Samuli Rissanen

Ranskassa sukupuolineutraali avioliittolaki tuli voimaan 2013. Perinteistä avioliittoa Ranskassa puolustaneen La manif pour tous-liikkeen presidentti Ludovine de La Rochere kertoo, että sen jälkeen äiti ja isä ovat kadonneet käsitteinä lainsäädännöstä.

– Äiti ja isä on myös siivottu pois yhteiskunnan julkisivusta, La Rochere kertoo.

Lainmuutoksen jälkeen esimerkiksi yritysten ja instituutioiden logoista on poistettu perinteiset perheet tai ne on muutettu sukupuolineutraaliksi. Kouluissa juhlitaan äitienpäivän sijaan ”vanhempien päivää”.

Gender-ideologiaa levitetään ahkerasti ranskalaisissa kouluissa, mutta moni maa sulki Ranskan adoptiolta lakimuutoksen jälkeen.

– Ne päättyivät kuin seinään samana päivänä 2013, La Rochere sanoo.

La Rochere pitää vaikutuksia massiivisina siihen nähden, että sukupuolineutraaleja avioliittoja on solmittu Ranskassa parin vuoden aikana ainoastaan muutamia tuhansia.

Varatuomari Jyrki Anttinen puhui tänään eduskunnassa Avioliittolaki ja kansalaisaloitteet-seminaarissa. Tilaisuuden avannut kansanedustaja Antero Laukkanen kuuntelee Mika Niikon, Jukka Salmen ja Sari Tanuksen kanssa. Seminaari täytti kansalaisinfon ääriään myöten. (Kuva: Samuli Rissanen)

Varatuomari Jyrki Anttinen puhui tänään eduskunnassa Avioliittolaki ja kansalaisaloitteet-seminaarissa. Tilaisuuden avannut kansanedustaja Antero Laukkanen kuuntelee Mika Niikon, Jukka Salmen ja Sari Tanuksen kanssa. Seminaari täytti kansalaisinfon ääriään myöten. (Kuva: Samuli Rissanen)

Suomessa vastaavan lain on määrä tulla voimaan 1.3.2017.

Varatuomari Jyrki Anttisen mukaan sukupuolineutraali avioliittolaki tuo suurimmat muutokset lasten elämään. Biologinen näkökulma eli oikeus äitiin ja isään murenee. Hedelmöityshoitolain ohella se merkitseekin suurta kulttuurista muutosta.

Muutos on Anttisen mukaan niin suuri, että se edellyttäisi perusteellista kansalaiskeskustelua ja sukupuolineutraalin avioliittolain käsittelyä eduskunnan perustuslakivaliokunnassa.

Sukupuolineutraalin avioliittolain valmistelussa laiminlyötiin hänen mukaansa nimenomaan lapsivaikutusten arviointi.

Kuitenkin avioliittolaki vaikuttaa juuri lasten elämään.

Anttisen mukaan suurin muutos koskee lapsen luonnollista oikeutta isään ja äitiin. Biologinen näkökulma on vesittämätön siinä mielesssä, että lapsia ei ole voinut syntyä ilman isää ja äitiä.

Hedelmöityshoitolaki tuo tähän toisen suuren kulttuurisen muutoksen.

Anttisen mielestä sukupuolineutraalin avioliittolain valmistelu liitännäislakeineen oli hyvän lainsäädäntötavan vastaista ja siksi se pitäisi saattaa perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi.

– Kysymys on juridinen, ei poliittinen. Lapsivaikutusarvioiden puuttuminen ja muutos lapsen etua ajatellen on erittäin merkittävä, Anttinen perustelee.

Seminaarin avannut kansanedustaja Antero Laukkanen kritisoi sitä, että päättäjät eivät ole tukeneet lainsäädäntötyötä, joka lisäisi miehen ja naisen välisen avioliiton arvostusta ja ottaisi huomioon lapsen edun.

Sen sijaan on keskitytty sukupuolineutraalin avioliittolain edistämiseen. Sukupuolen käsitekin on hämärtymässä.

Laukkanen kertoo, että eduskuntaan on perustettu viime viikolla Familia-niminen verkosto. Sen tarkoituksena on puolestaan edistää perinteistä ja kestävää perhekulttuuria, joka perustuu miehen ja naisen keskinäiseen suhteeseen ja muodostaa lapsille luonnollisen kasvuympäristön.

Verkostoon kuuluu laaja joukko kansanedustajia eri puolueista.

Laukkanen valittiin Familia-verkoston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi Aito avioliitto ry:n puheenjohtaja Susanna Koivula.

Ylös