Naisten vanhuuseläke keskimäärin 1515 euroa ja miesten 2083 euroa

26.5.2016 klo 12:28 Politiikka Samuli Rissanen

Vuonna 2015 vanhuuseläkkeelle siirtyi noin 55 000 henkilöä. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden naisten eläke oli 1 515 euroa ja miesten 2 083 euroa. Suuria, yli 4000 euron eläkkeitä nauttivista 80 prosenttia on miehiä.

Suuret eläkkeet maksetaan edelleen miehille. Eläketurvakeskuksen mukaan erityisen suuria sukupuolten väliset erot olivat yli 4 000 euron eläkkeelle siirtyneiden ryhmässä, josta 80 prosenttia oli miehiä.

Yli 4 000 euron eläkkeeseen ylsi tosin viisi prosenttia uusista eläkeläisistä.

Keskimäärin suurimmat eläkkeet maksettiin Portugaliin (3 571 €), Espanjaan (1 791 €) ja Ranskaan (1 649 €)

– Tilanne kertoo miesten roolista ja asemasta Suomen työelämässä. Se on kuitenkin vähitellen muuttumassa: vuonna 2010 eläkkeelle siirtyneistä ja yli 4 000 euroa eläkettä saavista miesten osuus oli 85 prosenttia, kertoo Eläketurvakeskuksen tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino.

Vuonna 2015 maksettiin lakisääteisiä eläkkeitä yhteensä 28,9 miljardia euroa, josta työeläkkeiden osuus oli 25,3 miljardia euroa.

Ulkomaille maksettiin työeläkkeitä 226 miljoonaa euroa, vajaa prosentti kaikista työeläkkeistä.

Selvästi eniten eläkkeitä maksettiin Ruotsiin (18 700 henkilöä). Sen sijaan keskimäärin suurimmat eläkkeet maksettiin Portugaliin (3 571 €), Espanjaan (1 791 €) ja Ranskaan (1 649 €).

 

Ylös