Kristillisdemokraattien evästys hallitukselle: Lisää työllisyysmäärärahaa ja paikallinen sopiminen kuntoon

22.6.2016 klo 14:55 Politiikka Samuli Rissanen

KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östmanin mukaan kilpailukykysopimus on askel oikeaan suuntaan, mutta lisäksi tarvitaan perinteisiä työllisyystoimia.

Östman piti KD:n ryhmäpuheenvuoron palautekeskustelussa hallituksen julkisen talouden suunnitelmasta seuraavalle neljälle vuodelle.

Työllisyysmäärärahojen korottamisen lisäksi hallituksen pitäisi ryhtyä toimiin, joilla mahdollistetaan paikallinen sopiminen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

Kristillisdemokraattien mielestä tiukan menokurin ja rakenteellisten uudistusten vastapainoksi pitäisi tehdä panostuksia, joilla luodaan talouskasvua ja uskoa tulevaisuuteen.

Hallituksen väärin kohdennetut säästötoimet johtavat Kristillisdemokraattien mielestä päinvastaiseen lopputulokseen.

– Innovaatioita ja tuottavuuden kasvua ei voi saavuutta, jos samaan aikaan leikataan koulutuksesta ja tutkimustoiminnasta. Eikä työllisyyttä voi parantaa vähentämällä panostuksia työllisyyden hoitoon, Östman muistutti.

Viesti hallitukselle oli selkeä: Työllisyysmäärärahojen korottamisen lisäksi hallituksen pitäisi ryhtyä toimiin, joilla mahdollistetaan paikallinen sopiminen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

Taannoiseen maatalousvälikysymykseen viitaten Östman totesi, ettei maatalousyrittäjiäkään voi pelastaa ilman tarpeellisia ja oikea-aikaisia toimenpiteitä. Tilanne on hänen mukaansa yhä akuutti.

– Hallitus on tuotava välittömästi syysistuntokauden alussa lisätalousarvio, johon sisältyy luvattu maatalouden kriisipaketti. Esitämme myös parlamentaarisen työryhmän asettamista, Östman sanoi.

Kristillisdemokraatit suomivat hallitusta siitä, että se leikkaa lapsilisiä ja lastenhoidontukia.

Samalla hallitus on suunnitellut korotuksia päivähoito- ja iltapäivähoitomaksuihin, kasvattaa päiväkotiryhmiä ja luokkakokoja sekä leikkaa vanhempainpäivärahaa ja sen ajalta kertyvää lomaoikeutta.

Kristillisdemokraatit näkevät hallitusohjelman ja varsinaisten perhepoliittisten tekojen välillä ristiriitaa. KD:n mielestä nyt on panostettava perheiden hyvinvointiin.

Östman muistutti, että mikäli syntyvyys säilyy alhaisella tasolla tai edelleen laskee, väestörakenteen vinouma ja sen myötä kestävyysvaje pahenevat entisestään.

Ylös