Joka kymmenes lapsi elää köyhässä perheessä-vanhempien palkalla ei tulla toimeen

10.8.2016 klo 12:21 Politiikka KD Lehti

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila vaatii hallitukselta toimia valtion ensi vuoden talousarviossa lapsiperheköyhyyden helpottamiseksi.

Kurttila muistuttaa, että Suomessa lapsista noin joka kymmenes elää köyhässä perheessä. Yhden vanhemman perheistä noin joka viides on pienituloinen.

Pienituloisiin perheisiin kuuluvista lapsista yli puolet elää työssä käyvässä kotitaloudessa. Näissä perheissä palkalla ei tulla toimeen

– Hallituksen on tunnistettava, että pienituloisiin perheisiin kuuluvista lapsista yli puolet elää työssä käyvässä kotitaloudessa. Näissä perheissä palkalla ei tulla toimeen, Kurttila huomauttaa.

Perheen köyhyys lisää lapsen riskiä kohdata syrjintää ja kokea huono-osaisuutta myöhemmässäkin vaiheessa elämää.

Lapsiasiavaltuutettu pitää tärkeänä, että hallitus uudistaa toimeentulotuen myöntämistä, varaa kunnille lisärahoitusta ehkäisevän toimeentulotuen myöntämiseen sekä vahvistaa lapsiperheiden kotipalvelua.

– Hallituksen on huolehdittava, että Suomen vaikea ja pitkittynyt taloudellinen pysähtyneisyys ei syrjäytä heikompiosaisia lapsia.

Tämä vaatii päätöksiä: Toimeentulotuen myöntämisessä ei tulisi ottaa huomioon lapsilisää. Siten köyhimmiltä perheiltä lapsilisät käytännössä leikataan pois. Lapsilisän pitäisi Kurttilan mielestä olla niin sanottu etuoikeutettu tulo, jolloin se korostaisi tuen universaaliutta ja lapsikohtaisuutta.

Ehkäisevään toimeentulotukeen olisi lisäksi saatava riittävät voimavarat, jotta kunnissa voidaan esimerkiksi taata köyhimpien lasten harrastaminen. Ehkäisevän toimeentulotuen ylläpitäminen vaatii kunnilta ja valtiolta vahvaa yhteistyötä.

Lapsiperheiden kotipalveluun valtio on lisännyt rahoitusta, mutta erot kuntien välillä ovat suuret.

– Pelkän rahan lisäämisen ohella on kiinnitettävä huomiota lapsiperheiden kotipalvelun laatuun ja helppoon saatavuuteen. Lapsiperheiden kotipalvelulle on valmisteltava kansalliset laatukriteerit, joihin lisärahoituksen ohjaaminen on sidottava, Kurttila ehdottaa.

Ylös