Rahanpesu ja verovälttely kuriin uudella järjestelmällä

11.8.2016 klo 15:27 Pääkirjoitukset Esa Erävalo

Ensi vuonna kaikki arvopaperit tulevat digitaalisiksi, ja niiden siirroissa ja ostoissa siirrytään uuteen yhteiseen T2S-tietojärjestelmään. Tällöin voitaisiin ottaa loikka eteenpäin ja rakentaa arvopapereille samanlainen arvopaperi-SEPA-järjestelmä kuin maksuliikenteessä on yhtenäisessä SEPA-maksualueessa.

Jokaisella arvopaperilla olisi oma yksilöllinen koodi, ja jokaisella ”tilisiirrolla”, eli ostolla ja myynnillä, olisi oma viitenumero.

Jokaisella arvopaperien omistajalla olisi tällöin pankissa pankkitiliä vastaava arvo-osuustili, jolla olisi IBAN-numeroa vastaava arvopaperi-IBAN-numero. Jokaisella arvopaperilla olisi oma yksilöllinen koodi, ja jokaisella ”tilisiirrolla”, eli ostolla ja myynnillä, olisi oma viitenumero.

Kansainvälinen LEI-yritystunniste vaaditaan jo laajasti yritysten arvopaperikaupankäynnin tilastoraportoinnissa. Siihen pitäisi liittää nykyisten yritysten perustietojen lisäksi omistussuhteita kuvaavat tiedot ja integroida LEI-tunnus tähän arvopaperi-SEPA:an. Näin voitaisiin estää verovälttelyä ja rahanpesua.

Nämä tiedot olisivat siis vain viranomaiskäytössä, eivät julkisia. Periaatteessa on mahdollista EU-tasolla säätää, että niissä maista, kuten Suomessa, joissa arvopaperiomistukset ovat julkisia, saisi tehdä päivittäin haut näihin eri pankkien hallintarekistereissä oleviin arvopaperi-SEPA-järjestelmän suomalaisomisteisiin tileihin ja julkistaa ne samalla tavalla Patentti- ja rekisterihallituksen kautta kuin mitä pankit suunnittelivat tapahtuvaksi suomalaisiin hallintarekistereihin tulevien tilien kohdalla.

Tällainen arvopaperikeskusasetuksen uudistus tyydyttäisi kaikki avoimuusvaatimukset, joita ei nykyisen arvopaperikeskusasetuksen puitteissa voi toteuttaa.

Jotkut raharikkaat siirtävät uudistusten seurauksena omistuksiaan arvopaperi-SEPA-alueen ulkopuolelle peittääkseen niitä. Mikäli tällainen kehitys alkaisi toteutua, tulisi arvopaperi-SEPA-alueen ulkopuolisille maille ottaa käyttöön samantyyppiset sanktiot kuin yhdysvaltalaisten ulkomaantilien verotusta koskevassa FATCA-järjestelmässä jo on, tai jopa sulkea ne kokonaan yhteistyöstä pois.

Ylös