Valmet toimittaa historiansa suurimman kattilatilauksen – Kööpenhamina haluaa hiilineutraaliksi pääkaupungiksi

7.9.2016 klo 16:49 Kotimaa KD Lehti

Teknologiayritys Valmet toimittaa biomassakattilan, biopolttoainevaraston ja kuljetinjärjestelmät HOFORin voimalaitokselle Tanskaan. Tilauksen arvo on 150 miljoonaa euroa, ja se työllistää Suomessa erityisesti Ulvilassa ja Tampereella.

Valmet ja HOFOR Energiproduktion A/S ovat allekirjoittaneet sopimuksen biomassaa käyttävän kattilalaitoksen sekä siihen liittyvän biopolttoaineen varasto- ja kuljetinjärjestelmien toimittamisesta HOFORin sähköä ja lämpöä tuottavalle Amagerværket-voimalaitokselle Kööpenhaminaan. Uusi voimalaitos toimittaa sähköä ja lämpöä Kööpenhaminan kaupungin tarpeisiin.

Tilauksen arvo on yli 150 miljoonaa euroa.

– HOFORin biomassalaitostoimitus on tähän mennessä arvoltaan Valmetin suurin kattilalaitostoimitus. Olemme voineet hyödyntää laitoksen suunnittelussa aiemmissa vastaavanlaisissa projekteissa saamamme kokemukset. Laitos tulee täyttämään tiukkenevat ympäristövaatimukset tehokkaan polttotekniikan avulla, kertoi Valmetin Sellu- ja energialiiketoiminnan johtaja Bertel Karlstedt eilen julkistaessaan uutisen.

Tämä on merkittävä tilaus energialiiketoiminnallemme ja sen työllisyysvaikutus on noin 1 000 henkilötyövuotta sisältäen sekä Valmetin oman että alihankkijoiden työpanoksen.

– Tämä on merkittävä tilaus energialiiketoiminnallemme ja sen työllisyysvaikutus on noin 1 000 henkilötyövuotta sisältäen sekä Valmetin oman että alihankkijoiden työpanoksen. Toimitus työllistää Valmetin henkilöstöä erityisesti Suomessa, Tampereella ja Ulvilassa.

Investointi tukee Kööpenhaminan ilmastosuunnitelmaa, jonka mukaan kaupungin tavoitteena on tulla maailman ensimmäiseksi hiilidioksidineutraaliksi pääkaupungiksi vuoteen 2025 mennessä. Laitoksen asennustöiden on suunniteltu alkavan heinäkuussa 2017 ja sähkön ja lämmön tuotannon 2019.

Teknistä tietoa:

Valmetin toimitukseen kuuluu polttoaineteholtaan 500 MW:n leijukerrosteknologiaa käyttävä CYMIC-kattila, jonka höyryteho on 415 MJ/s. Voimalaitoksen sähköntuotantokapasiteetti on noin 150 MW. Kattilan polttoaineena tullaan käyttämään vuosittain noin 1,2 miljoonaa tonnia puuhaketta. Uusi kattilalaitos korvaa vanhan hiiltä polttavan laitoksen, jonka toiminta päättyy uuden laitoksen käynnistyttyä.
Valmetin toimitukseen sisältyy myös biopolttoainevarasto- ja -kuljetinjärjestelmät, joiden kapasiteetti on 105 000 kuutiometriä. Kuljetinjärjestelmä syöttää kattilaan 900 kuutiometriä puuhaketta tunnissa. Määrä vastaa 18 metriä pitkää biomassaa kuljettavaa rekkaa joka kuudes minuutti vuorokauden jokaisena tuntina.
Ylös